Още за притежаването на военно звание. Всичко ли е ясно?

24.08.2020 г.

Отговорите на Министерството на отбраната и разсъжденията върху тях. По всичко личи, че се налага подобряване на нормативната уредба, засягаща хората, които са си изпълнили воинския дълг. ...Прочети още

Къде са днес офицерите на годината?

21.08.2020 г.

Петима преминаха в запаса, трима продължават да служат в Сухопътни войски, Специалните сили и ВМС. ...Прочети още

ГЕРБ не искат наборна военна служба

17.08.2020 г.

Красимир Каракачанов прави пореден опит да я въведе. ...Прочети още

Ще промени ли 10 ноември сигурността и отбраната?

04.08.2020 г.

Правителството прие решение, което поражда много въпроси. Удължи сроковете за изготвяне на Стратегически преглед на системата за защита на националната сигурност и на Стратегически преглед на отбраната до 10 ноември т.г. Вероятно датата е случайно избрана и няма нищо общо със случилото се през 1989 г. Дали, обаче, трябва да я приемаме като белег за предстояща промяна в тези две сфери. Едва ли! Ако се търсеше подобен ефект удължаване нямаше да има и както предвиждаше решението на същия този Министерски съет от 18 януари 2019 г. до 30 април т.г. резултатите щяха да бъдат ясни. ...Прочети още

Ген. Златан Стойков: Не приемам обидни квалификации по отношение на президента

23.07.2020 г.

„Като български офицер и председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва не приемам неоснователните, несъстоятелни и обидни квалификации срещу президента и върховен главнокомандващ на ВС генерал майор Румен Радев“, се посочва в изявление на председателя на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, бивш началник на ГЩ на БА и на отбраната. ...Прочети още

Обида

23.07.2020 г.

Не зная дали депутатът от ГЕРБ Спас Гър¬нев¬ски раз¬бира какво стори, след като нарече един бъл¬гар¬ски генерал-майор от запаса фел¬д¬фебел. Това не беше обида само към президента и вър¬ховен глав¬нокоман¬д¬ващ Въоръжените сили ген. Румен Радев. Това бе подиг¬равка с воен¬ното звание. Едва ли има друг бъл¬гарин на такова високо ниво в политичес¬ката йерар¬хия, т. е. в законодател¬ния ни орган, да си е поз¬волявал това. Има си съот¬вет¬ния ред в дър¬жавата, който пред¬вижда кога и как може да бъде раз¬жал¬ван един воен¬нос¬лужещ. И не е допус¬тимо всеки, бил той и народен пред¬с¬тавител, да сваля пагони. Да не говорим, че според Закона за отб¬раната и въоръжените сили военно звание „фел¬д¬фебел“ няма. ...Прочети още

Да следваме заветите на трима велики българи

20.07.2020 г.

През изтичащия месец юли са родени трима велики българи, пред които Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите се преколни и поднесе своите цветя, дълбоко уважение и признателност, съобщава председателят на организацията младши лейтенант от запаса Петър Велчев. И продължава: „На 9 юли „патриархът на българската култура” с огромно и значително творчество и възпитателен и образователен отзвук сред българите - великият Иван Вазов със своята 170 годишнина, духовният учител и водач на българите и българщината; на 19 юли „титанът и българският национален герой” Васил Иванов Кунчев – Левски с навършването на 183 години от рождението му идеалогът и организаторът на българската национална революция. ...Прочети още

До кога и как със званието от запаса?

20.07.2020 г.

Защо законът да не даде право военното звание от запаса да се запазва и след достигане на пределна възраст за водене на военен отчет в резерва и запаса. Тогава 65-годишният български гражданин служил до полковник, например, и уволнил се преди десетина години, няма да пита „Какъв съм аз - полковник, полковник от запаса или никой?“ Това би могло да се случи с предстоящото приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България, който МО публикува за обществено обсъждане. ...Прочети още

За родолюбието и достойнството

20.07.2020 г.

Думата патриотизъм идва от гръцки език и означава любов, обич към Родината и желание за опазването ѝ. Аз лично предпочитам думата родолюбие. По-наша, по-близка ми е. Да си родолюбец или патриот не означава да не бъдеш съвременна личност, част от настоящия свят. Родолюбие значи просто да не забравяш откъде си тръгнал, да искаш Родината ти да има своето достойно място сред останалите държави. Не само преди хиляда години, а и днес, и утре! ...Прочети още

Ген.майор д-р Груди Ангелов: Партньорството с Русенския университет се задълбочава и разширява

19.07.2020 г.

С генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г.С.Раковски“ разговаря Румен Николаев. В Русе е подновен нов петгодишен договор за сътрудничесво между Русенския университет и Военната академия. Интервюто е публикувано в akcent.bg/. ...Прочети още

Читателско и гражданско мнение след изявлението на председателя на СОСЗР

18.07.2020 г.

Преди няколко дни, по повод последните събития в страната, в сайта беше публикувано изявление на председателя на СОСЗР генерал Златан Стойков. Изявлението е под надслова "Нека се вслушаме в гласа на нашите сънародници, а не на олигарсите". ...Прочети още

Армейският вестник се е прераждал след смели решения

17.07.2020 г.

Когато се заговори за актуализация на бюджета, винаги се сещам за ранната есен на 2000 г. Тогава в. „Българска армия“ все още е в своя деветмесечен период на седмичник. ...Прочети още

Българската офицерска легия „Раковски“ изпревари времето си

28.06.2020 г.

Направихме редица неща за военнослужещите, макар че понесохме много упреци и негативи, казва полковник от запаса Руси Гочев, председател на Легията от 16 май 1992 г. до 4 май 1994 г. С него разговаряхме по повод 30-годишнина от създаването на Българската офицерска легия (БОЛ) „Раковски“, основана на 14 юни 1990 г. и регистрирана в Хасковския съд на 27 юли 1990 г. ...Прочети още

Пак слагат каруцата пред коня

21.06.2020 г.

Не трябваше ли да изчакаме Стратегическия преглед на системата за защита на националната сигурност, за да правим каквито и да е структурни промени? ...Прочети още

Къде са доброволческите батальони?

10.06.2020 г.

Засега само в управленската програма на правителството. Кой свали политическа бариера пред министър Каракачанов преди една година? ...Прочети още