Силите за специални операции демонстрираха готовност за реални действия

27.07.2017 г. Силите за специални операции демонстрираха готовност за реални действия

 Ръководител на BLACK SWAN 17 в България беше бригаден генерал Явор Матеев, а командир на съвместната тактическа група – подполковник Тодор Даков, командир на 3-ти батальон Специални сили в 68 бригада Специални сили.

Otbrana.com

В периода 26 юни – 24 юли 2017 година се проведе учение на Силите за специални операции BLACK SWAN 17 на територията на три държави – Унгария, Румъния и България. В него участваха съюзнически държави на НАТО и партньорски държави от региона. То е интегрирана част от най-голямото за тази година многонационално учение в Черноморския регион SABER GUARDIAN 17.

Целта на учението BLACK SWAN 17

бе изграждането на съюзническа и партньорска способност от силите за специални операции, подобряване на оперативната съвместимост и развиване на оперативните способности на участващите специални сили.

Командването

на Специалните операции по време на учението беше развърнато в Унгария, а на територията на Република България действаше съвместна тактическа група за специални операции, сформирана от формирования от състава на 68 бригада Специални сили и силите за специални операции на САЩ.

Ръководител на BLACK SWAN 17 в България

беше бригаден генерал Явор Матеев, а командир на съвместната тактическа група – подполковник Тодор Даков, командир на 3-ти батальон Специални сили в 68 бригада Специални сили.

Българските специални сили,

съвместно с колегите си от САЩ, отработиха задачи за повишаване оперативните способности по основните мисии на силите за специални операции – специално разузнаване, провеждане на директни акции и военно подпомагане.

На УП „Ново село“ и в други райони от територията на страната се отработваха различни елементи от мисиите – инфилтрация по способа „бързо въже“ и изнасяне от района на операцията с хеликоптер; разузнаване и наблюдение на непозната местност; осъществяване на контакт с приятелски и съюзни групировки и провеждане на различни задачи в рамките на военното подпомагане на други формирования; оказване на първа медицинска помощ и евакуиране на ранен; неутрализиране на терористи, освобождаване на заложнци, изземване на информация и т.н.

По време на учението BLACK SWAN 17, български и португалски военнослужещи от силите за специални операции изпълниха и задачи

в интерес на многонационално въздушно-десантно учение SWIFT RESPONSE 17,

което също е част от SABER GUARDIAN 17. Те водиха специално разузнаване и осигуряваха зоната за безпрепятственото стоварване на масовите десанти на територията на нашата страна.

Учението BLACK SWAN 17 даде възможност на участниците в него и да отработят и демонстрират взаимодействие между силите за специални операции и конвенционалните сили, както и готовност за действие в реални извънредни ситуации.