Връщат проекта за новите изтребители в Министерството на отбраната

20.09.2017 г. Връщат проекта за новите изтребители в Министерството на отбраната

 Спирдон Спирдонов

Временната парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет приключи днес своята работа. Приет бе доклад, който трябва да бъде изпратен на председателя на Народното събрание. 13 от членовете на комисията бяха „за“, а шестимата от БСП – против. В доклада се отразяват фактите и обстоятелствата, относно проведената процедура и направените изводи, най-съществените разисквания и изразените становища.

Има обаче и препоръки. Една от тях е за рестарт на процедурата. От кой момент? Това ще реши ръководството на Министерството на отбраната, каза председателят на комисията Емил Христов, на базата на предложенията на Народното събрание и на оценката на специалистите, които са работили до този момент по проекта. Според него на МО остава да реши дали ще се съобрази с нови оферти, т.е. с включване на нови участници. По време на заседанието бе дискутирана една такава оферта, дошла през февруари, за новопроизведен самолет, която се включвала в сумата от 1,5 млрд. лв. и схемата за плащане. Предполага се, че тя е за F-16 блок 62. Така ще има конкуренция за новопроизведения Грипен. Самата комисия не се занимава с тази оферта, от министерството да решат какво ще правят, уточни г-н Христов.

Докладът следва да бъде приет от Народното събрание и изпратен в Министерството на отбраната. Ако министерството се съобрази с нашите препоръки, каза още председателят на комисията, и промени методиката за избор така, както трябва да бъде – без да се въвежда допълнителен осми задължителен критерий, съвсем нормално е да настъпи промяна и в исканията за предоставяне на предложения. Той смята, че всяко подобряване на офертите ще бъде в наша полза, от гледна точка на финансовите параметри. Според него ресурсът от 1,5 млрд. лв. дава възможност да се искат оферти и за други новопроизведени самолети.

Остава да видим какви ще бъдат действията на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов и колко още ще се забави процесът на превъоръжаване на бойната ни авиация с многоцелеви изтребители. Това е важно и за останалите два проекта на Сухопътни войски и ВМС. Защото в доклада на комисията е записано, че трите проекта трябва да вървят заедно. Такава беше волята и на Консултативния съвет за национална сигурност при президента, проведен на 30 май т.г. Резултатът ще покаже доколко политиците във временната комисия успяха за два месеца да проверят и оценят всички онова, което за 7-8 години правиха ръководствата и експертите от Миинистерството на отбраната. И дали опасенията за политическа поръчка ще бъдат опровергани.