Министрите на отбраната и вътрешните работи обсъждат допълнителни правомощия на армията

20.10.2017 г. Министрите на отбраната и вътрешните работи обсъждат допълнителни правомощия на армията

 От парламентарната трибуна министър Красимир Каракачанов благодари на бригаден генерал Явор Матеев и на подчинените му, които макар и в нехарактерна за тях ситуация, са изпълнили своя дълг и са подпомогнали органите на реда.

Спирдон Спирдонов

Въпросът на народния представител Николай Цонков бе във връзка с участието на армията при изпълнение на вътрешни задачи. Поводът бе използването на сили и техника от състава на 68-а бригада „Специални сили” в полицейска операция по залавянето на убиец.

Участието на бригадата в този случай е ограничено, отговори министърът на отбраната Красимир Каракачанов, до осъществяването на разузнаване, наблюдаване на мястото, събиране на информация, нейния анализ и предоставяне на органите на МВР. Тези действия на военнослужещите, продължи той, са били единствено в рамките на тренировка за отработване на елементи от националния план за противодействие на тероризма.

Действията на бригадата са били разпоредени с устна заповед на министъра на отбраната на 2 септември т.г., която по-късно е потвърдена писмено.  Това разпореждане е дошло, след като Красимир Каракачанов е получил информация от заместник-министър на МВР и искане за съдействие. Имало е опасност да бъде извършено друго престъпление, включително и още убийства. Ако се наложи военнослужещите с уменията и знанията, които имат, да подпомогнат органите на МВР, ще го направя пак, каза министърът. Смятам, допълни той, че институциите в България, които са призвани да се борят с подобни явления, трябва да се задействат.  

Впоследствие, каза още министърът, командирът на бригадата бригаден генерал Явор Матеев е уведомил началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев. След това със свое писмо от 13 септември е изпратил всички документи за проведената тренировка до непосредствения си началник. От парламентарната трибуна министър Каракачанов благодари на бригаден генерал Матеев и на подчинените му, които макар и в нехарактерна за тях ситуация, са изпълнили своя дълг и са подпомогнали органите на реда.

Николай Цонков не приема в пълна степен отговора на министъра и действията на самата бригада. Очевидно, каза той, трябва да променим някои от задачите на Въоръжените сили. Министърът се съгласи с народния представител. Засилване на правомощията на Министерството на отбраната за опазване на обществения ред е много актуалнен въпрос, смята той. Дори го определи като тема на предстоящото ни европредседателство. Буквално от един месец коментираме този въпрос с министъра на вътрешните работи, съобщи Красимир Каракачанов. Има подготвени предложения, които се съгласуват с военното ръководство на МО. Идеята е охранителни и допълнителни функции да бъдат дадени на армията, което да бъде регламентирано в закона и да става след решение на Министерския съвет.