53 години и 2 месеца става възрастта за пенсиониране на военните

08.11.2017 г.  53 години и 2 месеца става възрастта за пенсиониране на военните

 Otbrana.com

През 2018 г. необходимиите условия за пенсиониране за лицата от сектор „Отбрана и сигурност“ са 53 години и 2 месеца навършена възраст и 27 години осигурителен стаж и за двата пола. Това е записано в приетия на първо четене Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване за следващата година.

Според Закона за отбраната и Въоръжените сили пределната възраст за военна служба на войниците (матросите) е 46 години, т.е. само те не могат да се пенсионират като военнослужещи. За всички останали от сержанта до генерала възрастта за военна служба е от 55 до 62 години.