До края на месеца проектът за изтребителя трябва да влезе пак в парламента

08.11.2017 г. До края на месеца проектът за изтребителя трябва да влезе пак в парламента

 Спирдон Спирдонов

На 25 октомври на заседание на Съвета по отбрана е приет актуализиран проект на Пътна карта за изпълнение на проект „Придобиване на нов тип боен самолет“. В момента се подготвя актуализиран вариант на „Проект за инвестиционен разход“, като визията на ВВС и МО е той да бъде внесен в Народното събрание до края на ноември. Това посочва министърът на отбраната Красимир Каракачанов в писмен отговор на въпрос на народните представители ген. Константин Попов, Христо Гаджев и Емил Христов

Кои са основните стъпки в пътната карта?

Първата е отдаване на организационна заповед на министъра на отбраната за актуализиране на проекта с дефинираане на ясна финансова рамка и страните, до които  ще бъде изпратено Искане за предоставяне на предложение – RFP; актуализиране на Борда за управление на проекта, ръководител и работни екипи по направления; актуализиране на Методиката за избор на оптимален вариант за реализация на проекта  с Математически модел за оценка на вариантите за реализация на проекта; изготвяне, приемане, съгласуване и изпращане  на актуализирано Искане за предоставяне на предложение.

Втората е уведомяване на страните, подали отговори по RFP за удължаване на процедурата за избор на нов тип боен самолет, съгласно доклада на временната комисия.

Третата е назначаване на съвместна работна група за оценка на отговорите на изпратените RFP.

Четвъртата е обобщаване, анализиране (при необходимост и доуточняване) на получените отговори и избор на доставчик.

Петата е подготовка на проект на  договор на база на предложение на правителството, което съответства на изискванията по проекта и условията за придобиване.

Шестата е сключване на договор по реда на Закона за международните договори.

Седмата е влизане в сила, обнародване и действие на договора.  

Сроковете за изпълнение на етапите и дейностите по реализиране на проекта за в зависимост от актуализирането на Проекта за инвестиционен разход и утвърждаването му с решение на Народното събрание, се посочва още в отговора.