Ген. Михаил Попов: Очаквам адекватен бюджет за Сухопътни войски

09.11.2017 г. Ген. Михаил Попов: Очаквам адекватен бюджет за Сухопътни войски

 Ако утре или вдруги ден на плаца на 61 механизирана бригада бъдат строени новите 150 машини, това ще реши около 50-60 процента от проблемите на 61 бригада и нека да кажем, около 30-40 процента от проблемите на Сухопътни войски. Оставащите проблеми стоят в сянката на този голям проект. Това каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в отговор на въпроси на „Отбрана“ и други медии по време на предпразничния стрелкови турнир на полигон „Сливница“

Спирдон Спирдонов

-          Г-н генерал-майор, може ли да се похвалим вече с одобрен от Министерството на отбраната проект за нова бойна машина на пехотата?

-          Проектът за инвестиционен разход на бойната машина е изготвен. Предстои да бъде внесен в Министерски съвет и от там в Народното събрание. Надявам се, че през следващата година ще продължат процедурите по неговото реализиране. Предвид поставената финансова рамка от 1,2 млрд.лв., леко променихме нашите изисквания. Първоначално проектът беше за 198 машини за три батльонни бойни групи. Сега на първия етап ще бъдат придобити 150 машини, което ще осигури окомплектоването на три батальонни бойни групи с ограничени способности. По-нататък, при допълнително финансиране, ще започнем с втория етап на проекта с оставащите близо 50 машини. С неговото реализиране трите батальонни бойни групи ще бъдат с пълни способности. Всъщност в проекта за инвестиционен разход е записано предложението на Борда за управление на проекта, което е за придобиване на нови отбранителни продукти, произведени с участието на български фирми, които след това осигуряват и осъществяват пълната логистична поддръжка за целия жизнен цикъл на техниката и оборудването. Зная, че в момента се разглежда и втори вариант, който е подобен на предложения от мен. Той не е предложен от Борда за управление на проекта. Вероятно ще включва изпълнението на проекта от една водеща фирма от отбранителната промишленост, която ще осигурява целия процес по сключването на договори с външни фирми или с подизпълнители в България. И в двата случая нашата основна цел е непроменена: първо, окомплектоването на тези батльонни бойни групи със съвременна техника и второ, максимално възможно включване на български фирми в реализирането на проекта.

-          Ще бъдат ли амфибийни или това изискавен отпадна?

-          Не, не е отпаднало. Опцията за плаване остава точно като опция, т.е. не е задължителна.  

-          Намалихте някои от параметрите, като колко колесни да бъдат машините.

-          Не, този параметър не е променян. Машините за механизираните отделения отново ще бъдат 8Х8, за родовете войски могат да бъдат 8Х8 с опции за 6Х6 или 4Х4, но това ще бъде въпрос на конкретни предложения от потенциалните изпълнители.

-          От бюджета за следващата година става ли ясно дали ще има финансиране за този проект?

-          Няма официална информация по въпроса, но доколкото съм запознат, Министерството на отбраната ще опита чрез прехвърляне на средства между трите проекта и проектът на Сухопътни войски да получи финансиране през 2018 г. Крайният резултат, обаче, ще видим, когато бюджетът бъде окончателно приет.

-          Какво очаквате за Сухопътни войски от гласувания вече на първо четене държавен бюджет за 2018 г.?

-          За бюджета на Сухопъни войски и изцяло за Министерството на отбраната, очаквам да бъде адекватен на задачите, които са възложени на Българската армия и в частност на Сухопътни войски. Мисля, че ключовата дума е адекватен. Защото, като командир на Сухопътни войски не искам бойни машини, като самоцел. И защото ще изглеждаме красиво в тях. Искам бойни машини, за да могат Сухопътни войски да изпълняват задачите, кои са ни възложени от Конституцията, от Закона за отбраната и Въоръжените сили. Задачите, възложени от това, че сме член на НАТО и задачите, поставени от правителството. Затова казвам, че очаквам адекватен бюджет.

-          От новия бюджет се очаква да осигури прием на 1300 военнослужещи за цялата армия. При вас какво се очертава?

-          В окомплектоването с личен състав ние имаме проблем. Това не е тайна за никого. С проведените конкурси през тази година, които не знам дали са достатъчни или недостатъчни, и предстоящия, смятам, че ще успеем да закрепим некомплекта на нивото му от началото на 2017 г. Искрено се надвам,че парите, предвидени за личен състав ще осигурят задържането на некомплекта поне на нивото от 2017 г. Естествено, 1300 човека не могат да помогнат за преодоляване на некомплекта, но дори и задържането му на тези нива ще бъде определен успех.

-           Кой е най-големият проблем пред Сухопътни войски?

-          Естествено, некомплектът от личен състав е основният ни проблем. Заедно с това, че техниката, с която разполагаме морално, а в някои случаи технологично, е остаряла, поддръжката е трудна, което спъва нормалните ни дейности. Некомплектът, обаче, е това, което най-много ни пречи. Този проект на Сухопътни войски, който, ако всичко е нормално придобиването на бойните машини ще приключи след около 6-7 години, сияе много ярко, всички погледи са втренчени в него. Това е естествено. Лошото е, че заради това сияние той хвърля една дебела сянка, под която остават другите ни проблеми. Ако хипотетично този проект бъде приключен утре и в други ден на плаца на 61 механизирана бригада бъдат строени тези 150 машини, това ще реши около 50-60 процента от проблемите на 61 бригада и нека да кажем, около 30-40 процента от проблемите на Сухопътни войски. Оставащите проблеми стоят в сянката на този голям проект. Става дума за проблеми по поддръжка на техниката, прибори за наблюдение, комуникационно-информационното оборудване и др. Ние се стараем да ги решаваме един по един, защото тези неща ни пречат. Но основният, както казах в началото, е некомплектът, защото увеличава натоварването на личния състав.

-          Може ли да кажете колко е средно некомплектът към 1 ноември т.г.?

-          Мога да ви кажа колко е некомплектът средно, но това дава една обща картина. Той е някъде около 20-25 процента. Средното не дава истинската картина на състоянието на Сухопътни войски. Анализът на този некомплект дава истинското състояние на нещата и ние сме запознали военното и политическото ръководство с него.

-          Може ли да кажем, че има формирования, които не могат да изпълняват в пълен обем възложените им задачи?

-          Не! Нека да кажем, че некомплектът  налага някои ограничения в изпълняваните задачи от формированията.

-          А големият проблем със заплащането в армията и в Сухопътни войски в частност?

-          Надявам се големият проблем със заплащането да започне да се решава стъпка по стъпка от началото на следващата година. Знаете, че в министерството в момента текат разчети. Сухопътни войски бяха включени в този процес. Макар и малка това е стъпка, това е добро начало. Искрено се надявам, че този процес ще продължи, защото ние сме на пазара на труда и получаваме толкова и такъв личен състав, какъвто можем да си позволим като количество и като качество. Естествено, този проблем няма да бъде решен изведнъж. Обнадежден съм, че първите стъпки вече се правят.

-        Каква беше годината за Сухопътни войски?

-          През изминалите 12 месеца изпълнихме всички задачи, които бяха поискани от нас и които трите мисии на Българската армия предполагат. По мисия „Отбрана“ успяхме да поддържаме подготовката на необходимото ниво. Не развихме нови, но поддържаме постигнатите способности. По отношение на мисията за подкрепа на международния мир и сигурност подготвихме два контингента за Афганистан, два контингента за Косово, както и нашите формирования, които носят дежурство за мисиите на НАТО и на ЕС. Отзивите на техните командири показват, че нашите войници, сержанти и офицери са си свършили добре работата. По мисията за принос към националната сигурност в мирно време бяхме навсякъде. И през тежките зими, и в големите пожари нашите 64 формирования за оказване помощ на населението с почти 2000 души личен състав бяха там, където са най-необходими. Искам изрично да спомена, че модулните формирования за унищожаване на невзривени боеприпаси работят буквално почти всеки ден. Най-големият ни успех за последните 12 месеца е, че успяхме да поддържаме духа на личния състав висок. Това е въпреки несгодите, ограниченията и неудобствата. Всички си вършат работата с професионализъм и отговорност.