Представиха втори том на Историята на Сухопътни войски

10.11.2017 г. Представиха втори том на Историята на Сухопътни войски

 Полковник от резерва Валентин Колев

В навечерието на празника на Сухопътни войски и двадесетгодишнината от учредяването на Асоциацията на Сухопътните войски беше издаден вторият том от тяхната история. Под ръководството на генерал-лейтенант от запаса Кирил Цветков – председател на Асоциацията на Сухопътни войски във ВА „Г.С. Раковски“ беше представена втората книга от историята на Сухопътни войски. Той представи нейните автори: полковник от резерва доц. Станчо Станчев и доц. Румен Николов и посочи, че издаването на книгата е осъществено с подкрепата на Министерството на отбраната, Военната академия, Националния военно-исторически музей и Фондация „Българско военно-историческо наследство“ с председател г-н Людмил Богданов. Генерал Цветков приветства гостите на тържеството – зам.- началника на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов, командващия на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, началника на щаба на Сухопътни войски брегаден генерал Николай Караиванов, ръководството на ВА, деканите и катедра СВ, председателя на СОСЗР и бивш командващ СВ генерал от резерва Златан Стойков, генерал-лейтенант от запаса Люцкан Люцканов – бивш командващ СВ, генерали, офицери и сержанти от КСВ, поделенияна в Мусачево и Горна Баня и Асоциацията на СВ. Пред изпълнената аула на Воената академия той прочете полученото приветствие от началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев.

В своето встъпление генерал Цветков обърна внимание, че вторият том разкрива тежкия период за българската държава и войска между двете световни войни, особено след унизителния Ньойски договор от 1919 г. Той подчерта, че ние не трябва да се срамуваме от този период, защото независимо от репресиите и униженията Бъпгария успява да излезе достойно от това състояние. Държавното  ръководство постепенно извършва превъоръжаване, а офицерския състав е този,  който в кратки срокове реорганизира и подготвя войските. От историята трябва да се поучим за да вървим силни напред, което се отнася както за държавата, така и за Българската армия.

Авторите на книгата запознаха аудиторията с някои от трудностите при изследването на този период от развитиено на българските Сухопътни войски. Те посочиха, че са съпреживели отново тези събития и изразяват своята почит и уважение към подвига на българския войник на бойното поле и в изграждането на Сухопътни войски.

В своето изказване г-н Богданов отбеляза, че днес на нас са ни необходими съмишленици за подкрепа при реализиране на целите. С тези книги се напомня за достойно изминатия път от предишните поколения и отговорността на генералите и офицерите, които са начело на Сухопътни войски днес.

Висока оценка за книгата даде началкът на щаба на Сухопътни войски бригаден  генерал Караиванов. Той благодари за огромния труд, положен от авторите, изрази своето възхищение от високото качество на изданието и богатия снимков материал, включен в него.

Интересни предложения бяха направени от младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите и от други участници в срещата.

В заключение генерал Цветков благодари на всички, допринесли за издаването на втория том от историята на Сухопътни войски. Той посочи, че работата по третия том е в напреднала фаза и той ще бъде отпечатан през 2018 г. Наред е представянето на трета книга от Алманах на Сухопътни войски. За всеки желаещ да се запознае с книгите – те са качени в електронен вариант на сайта на Асоциацията на Сухопътните войски.

Снимка: Димитър Бебенов