Некомплектът от академичен състав във ВА „Г. С. Раковски” се дължи на ниското заплащане

30.11.2017 г. Некомплектът от академичен състав във ВА „Г. С. Раковски” се дължи на ниското заплащане

 Целият състав на академията, както и обучаемите, заяви генерал-майор Груди Ангелов, напълно оправдаха очакванията ми за атмосфера на креативност и родолюбие. Военната академия, допълни той, е ярко доказателство за моста между традиции и новаторство във военно-образователната система.

Спирдон Спирдонов

Нищо не ме притеснява, каза началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Груди Ангелов, по повод на въпроса на депутата Николай Цонков за резултатите от проверката от Инспектората на МО и отговора на министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Заедно със своите заместници полковник доц. д-р Димитър Ташков и полковник Емил Янев той даде пресконференция, на която отчете постигнатите резултати през годината. 

Дадените високи оценки, посочва министърът на отбраната в писмения отговор на въпроса на народния представител, при институционалната и програмните акредитации на професионалните направления и специалностите за обучение в ОКС „магистър” и в ОНС „доктор” от Националната агенция за оценяване и акредитация, утвърждават Военна Академия „Г. С. Раковски“, като национална институция за висше образование, квалификация и научни изследвания, ползваща се с международен авторитет и признание.

Да, продължи ген. Ангелов, бяха предприети някои нетрадиционни мерки, като освобождаване на доста голяма част от административния състав, но предимно навършили възраст за пенсиониране по КСО. За мен, допълни той, е съвсем нормално да даваме път на младите хора.

Що се отнася до факта, че некомплектът при академичните офицерски длъжности е над 20 процента, генералът определи ситуацията, като притеснителна, защото основната функция на учебното заведение е подготовка на кадри за отбраната. Една от основните причини е заплащането на труда на преподавателите в униформа. Техните длъжности са по-ниски в  сравнение с колегите им със съответните звания в щабовете на видовете въоръжени сили, Щаба на отбраната и МО. Към това той добави и застаряващия личен състав на цивилните преподаватели, чиято средна възраст е 61 години. Следващата акредитация на академията е през 2022 г., а лимитът на професор и доцент е до 65-годишна възраст.

С министъра на отбраната вече е говорено за преструктуриране на Института за перспективни изследвания за отбраната, за който се смята, че не се използва ефективно. Става дума за по-активно въвличане на неговия състав в учебния процес. Може би ще се стигне и до възстановяване на Института по военна история. Според Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. през следващата година на академията предстои трансформиране и минаване по нов щат. Тези слабости, каза ген. Ангелов, сме ги констатирали и ще направим всичко възможно да ги отстраним. По тях преди две седмици е имало конференция за качеството на обучението, където са обсъдени доста неща, включително актуализиране на учебния план и промяна на начина на преподаване.

Липсата на мандатност и честите смени на ръководството на Академията не дават възможност за реализиране на дългосрочни управленски политики по управлението и поддържането на имотите и сградния фонд, става ясно от проверката на Инспектората на МО. Полагаме усилия да поддържаме инфраструктурата, посочи началникът. Той припомни, че сградите и прилежащият парк са паметник на културата. Всеки проект минава за съгласуване през Министерството на културата. Наред с това през годините по една или друга причина не са отделяни достатъчно средства за поддържане на този фонд. В момента е в ход изпълнението на обществена поръчка за ремонт на покривната част на учебния корпус. Нова придобивка е и книжарницата на входа на академията, където могат да се купят книги на преподаватели. Втора книжарница има в учебния корпус. Въведена е система за контрол и видеонаблюдение. Достъпът до обектите, уточни ген. Ангелов, остава свободен за всички граждани, разбира се, като се спазват мерките за сигурност.

Като един от успехите бе посочено изпълнението на плана (97 процента) за собствените приходи, което позволява на академията да работи на високо равнище. Това означава 100 хил. лв. повече от миналата година и наличността в банковата сметка е около 600 хил. лв. Трансферът от държавния бюджет стига само за заплати и осигуровки, което едва ли е най-доброто. Този въпрос е поставян от началника на академията. Очаква се през следващата година да има допълнително финансиране от 200 хил. лв. от бюджета на МО, с което да се покрият най-вече част от битовите разходи. 

Интересът към обучението в академията е традиционно висок, отговори на въпрос полковник Ташков. Това се отнася както за оперативно ниво, така и за стратегическия курс и обучението в докторантура. Стараем се, посочи полковникът, така да оптимизираме обучението, че след завършване офицерите да бъдат максимално полезни в структурите на Българската армия. От миналата година стратегическият курс се провежда на английски език, регулиран е и броят на обучаемите от 40-50 човека в една учебна група на 20-25. Постоянно обучаващите се в докторантура са около 95, като една трета са офицери от Въоръжените сили, което, според полковник Ташков, говори за стремеж от тяхна страна за развитие в националната сигурност и отбраната.

Има ли желаещи офицери да се обучават в академията? Да, отговори ген. Ангелов, през тази година приехме 137 слушатели на оперативно ниво и 12 на стратегическо плюс двама офицери от Република Македония. Обаче, уточнява началникът на академията, интересът към редовна форма на обучение е занижен. Това обаче има обяснение. Академията няма собствено общежитие за настаняването им. Сега, каза ген. Ангелов, правим всичко възможно да решим този проблем. В момента, най-вече за курсистите, се ползват общежитията на ВТУ „Тодор Каблешков”. За слушателите са отделени общежития в кв. „Банишора”, но и те са с ограничен капацитет. Пред следващата седмина на среща с председателя на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев ген. Ангелов ще разговаря за включване в програмата на студентските общежития. Засега има уверения, че поне 50 стаи ще бъдат дадени за ползване. Според него, решаването на този проблем ще привлече повече слушатели и студенти.

Целият състав на академията, както и обучаемите, заяви ген. Ангелов, напълно оправдаха очакванията ми за атмосфера на креативност и родолюбие. Военната академия, допълни той, е ярко доказателство за моста между традиции и новаторство във военно-образователната система. През тази година обучаемите са над 2 хиляди, което е с 37 процента повече от миналата. Квотата за прием по държавна поръчка е изцяло запълнена. По този показател академията е сред петте висши учебни заведения у нас. През тази година са завършили 458 обучаеми и 95 докторанти. Проведени са 114 курса за следдипломна квалификация и преквалификация. Академията е била домакин на 32 научни прояви. Началникът изрази увереност, че за учебната 2016/ 2017 г. академията ще бъде отново на първо място в професионално направление „Военно дело” и ще мине едно място напред, т.е. на първо, в направление „Национална сигурност”. През тази година са въведени две нови магистърски програми „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма” и „Психология в сферата на сигурността и отбраната”. Първата програма кореспондира напълно с прилагането на закона за противодействие на тероризма. Втората бързо набира скорост, което показва, че е необходима за войските.