200 ведомствените жилища, ателиета и гаражи се ползват неправомерно

05.12.2017 г. 200 ведомствените жилища, ателиета и гаражи се ползват неправомерно

 В същото време 4 100 военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и Българската армия са картотекирани като безквартирни.

Otbrana.com

Министерството на отбраната предприема активни действия за справедливо решаване на наследения проблем с незаконното обитаване на ведомствени имоти.  В 22 области, в 78 населени места министерството разполага с 2591 апартамента, ателиета и гаражи, от които близо 700 са в София и София област. Повечето служебни имоти се ползват законно от военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и Българската армия. Близо 200, обаче, са ведомствените жилища, ателиета и гаражи на територията на цялата страна, които от години се обитават неправомерно от лица, загубили правното основание за това, съобщава Пресцентърът на МО. 

В същото време е налице остър недостиг на служебни жилища, поради което 4 100 военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната и Българската армия са картотекирани като безквартирни, а някои от тях са със специфични нужди поради хронично болни деца. На тези, които са наели частни квартири, всеки месец се изплащат компенсации от бюджета на Министерството на отбраната. 

Както е известно, законодателят императивно е задължил Министерството на отбраната да предприеме действия за ефективно административно придобиване на обитаваните в разрез със закона ведомствени жилища /чл. 80а от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 226 б от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България/. 
С оглед на високата социална чувствителност на този въпрос и паралелно с изпълнението на закона, министърът на отбраната Красимир Каракачанов е разпоредил на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Валери Стоянов да разгледа всеки случай поотделно и да предложи конкретни варианти за най-тежките случаи сред тях.

Какви мерки и действия е предприело МО за опазване на имотите – частна държавна собственост, за недопускане придобиването им по давност от трети лица и как ще постъпи с освободените гаражи, питат народните представители Николай  Цонков и Антон Кутев министърът на отбраната. Срокът за отговора бе 17 ноември.