От 1 януари т.г. - 53 години и 2 месеца за военна пенсия

03.01.2018 г. От 1 януари т.г. - 53 години и 2 месеца за военна пенсия

 Възрастта ще се увеличава до 2029 г., за да стигне 55 години. Необходимият осигурителен стаж не се променя. Условията за придобиване право на пенсия са еднакви за жени и мъже военнослужещи.

Спирдон Спирдонов

Според Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2018 г. военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 53 години и 2 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети, т.е. 18 години,  действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. Тези от тях, коитf са прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 43 години и 2 месеца. Условията за придобиване право на пенсия са еднакви за жени и мъже военнослужещи.

С промяната на КСО бе установено, че от 1 януари 2017 г. необходимата възраст за придобиване право на пенися от военнослужещите е 53, съответно 43 години.  Законодателят, обаче, записа, че от 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55, съответно 45 години. Увеличението на възрастта ще продължава до 2029 г. През това време изискването за осигурителен стаж не се променя.

Право на пенсия при тези условия имат и лицата, които са изпълнявали военна по Закона за отбраната и въоръжените сили, се посочва още в КСО.

Военнослужещите не са единствените, които придобиват право на пенсия, като изключение от общия принцип. При същите условия се пенсионират още:

* държавните служители по Закона за Министерство на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

* държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги;

* държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт;

* следователите и младшите следователите с положен стаж на тези длъжности до 09.08.2016 г.;

* държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“;

* офицерите и сержантите от „Национална служба за охрана“;

* държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност”;

* служителите в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за министерството на вътрешните работи;

* служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи;

* Резервистите на активна служба по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.