Комисията по отбрана: За 7 месеца – 20 заседания

05.01.2018 г. Комисията по отбрана: За 7 месеца – 20 заседания

 Спирдон Спирдонов

От началото на мандата на 44-ото Народно събрание Комисията по отбрана с председател генерал от резерва Константин Попов проведе 20 заседания. Само едно от насрочените бе отложено. Най-натоварени се оказаха месеците юни, октомври и ноември. 12 от заседанията са включвали в дневния си ред обсъждане на законопроекти.

По актуални въпроси на отбранителната политика, съгласно Правилника на Народното събрание, членовете на комисията са изслушали министъра на отбраната Красимир Каракачанов четири пъти. Към тази форма на парламентарен контрол могат да се прибавят две изнесени заседания на комисията. Едното през юли в зала „Тържествена” на Министерството на отбраната и второто през ноември в района на 61-ва механизирана бригада в Карлово, което бе посветено и на празника на Сухопътни войски. Нееднократно е участието на заместник-министрите на отбраната Атанас Запрянов и Анатолий Величков, както и на началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев.  Гости на комисията бяха с членове на делегацията на Конгреса на САЩ, грузински журналисти, коменданта на колежа на НАТО и курсанти от Националиня военен университет „Васил Левски”.

В актива на комисията от май до декември влизат  още Законът за държавния бюджет за 2018 г., два закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, Законът за изменение и допълнение на Закона за военните паметници, четири закона за ратификация на международни договори, споразумения и меморандуми, осигуряващи важни аспекти на сътрудничеството и взаимодействието в отбраната в съюзен формат – в НАТО и ЕС.

Депутатите обсъдиха и дадоха своите становища по Доклада за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г., Доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията, относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2016 г. и Актуализираната Стратегия за национална сигурност на Република България. Разгледан и обсъжден бе Указ № 198 на Президента на Република България, постъпил на 9.10.17 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет от Народното събрание на 27 септември 2017 г. Представени бяха приоритетите на Министерството на отбраната в областта на сигурността и отбраната по Общата външна политика и политика за сигурност и отбрана (CFSP&CSDP) на ЕС във връзка с председателството от България на Съвета на Европейския съюз през тази година.