Близо 3 млрд. лв. за отбрана през 2024 г.

05.01.2018 г. Близо 3 млрд. лв. за отбрана през 2024 г.

 Правителството прие Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от Брутния вътрешен продукт до 2024 г. Стремежът е да се постигне съотношение 60:20:20 между разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. За едновременно изпълнение на трите проекта МО е предложило разсрочване на средствата за новите самолети до 2024 г. С освободените финансови средства ще стартира проектът за бронираните бойни машини.

Спирдон Спирдонов

Правителството предвижда разходите за отбрана през 2024 г. да бъдат 2, 867 472 млрд. лв. Това става ясно от приетия Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от Брутния вътрешен продукт до 2024 г. България прие този ангажимент на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 г., като 20 процента от разходите трябва да бъдат за ново въоръжение и техника и свързаните с това научни изследвания. За тази година разходите за отбрана са 11 636 120 млрд. лв., което е 1, 55 на сто от БВП.

Повишаването на парите за отбрана е продиктувано и от необходимостта за модернизация, превъоръжаване и попълване на вакантните длъжности в българските въоръжени сили, както и от допълнително поставените им задачи за борба с тероризма и охрана на държавната граница, се посочва в документа, който съдържа финансов план за поетапно увеличаване на разходите за отбрана до 2 процента от БВП, механизъм за прилагане и контрол. Към него има две приложения по изпълнение на ангажиментите ни по линия на НАТО и на инициативата за Постоянното структурно сътрудничество в отбраната на ЕС.

До 2024 г. в Централния бюджет са предвидени средства за реализация на трите основни проекта за модернизация на Въоръжените сили: „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за Военноморските сили”, „Придобиване на нов тип боен самолет” и „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада”. Стремежът е през 2024 г. да се постигне съотношение 60:20:20 между разходите за личен състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. За тази година съотношението е 57:14:19. Това ще стане, като разходите за личен състав, издръжка и капиталови разходи по бюджета на МО за 2018 г. -  съответно 911, 730 млн. лв., 226, 225 млн. лв., 55, 364 млн. лв. станат през 2024 г. - 1, 705 082 млрд. лв., 568,225 млн. лв.  и 368, 364 млн. лв.

За едновременно изпълнение на трите проекта МО е предложило разсрочване на средствата за новите самолети до 2024 г. С освободените финансови средства ще стартира проектът за бронираните бойни машини.

За преодоляване на проблема с недостиг на личен състав, планът предвижда увеличение на бюджета за отбрана за 2019 г. с 97, 676 млн. лв. Предвижда се всяка година да се осигуряват допълнителни средства за персонал за повишаване на социалния статут на военнослужещите, мотивацията личен състав и привлекателността на военната професия.

С решението си от 4 януари т.г. правителството одобрява Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от брутния вътрешен продукт на Република България до 2024 г. заедно с приложение № 1 „Изпълнение на общите обвързващи ангажименти по инициативата за постоянно структурирано сътрудничество на ЕС в отбраната (ПСС)” и приложение № 2 „Изпълнение на ангажимента за инвестиции в отбраната и по-справедливо разпределяне на отговорностите в Алианса“ („За служебно ползване“).