Във ВВС се провеждат анализите на изминалата година

10.01.2018 г. Във ВВС се провеждат анализите на изминалата година

 Началото постави личният състав на 16 транспортна авиогрупа Враждебна. Днес се проведе анализът във  Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” - Долна Митрополия  с участието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

Otbrana.com

Във военните формирования на Военновъздушните есили започнаха анализите на подготовката, войсковия ред и дисциплината през 2017 г. Началото постави личният състав на 16 транспортна

авиогрупа Враждебна,

съобщават от Щаба на ВВС.

Увеличен нальот, успешно провеждане на планираните учения с получени положителни крайни оценки, изпълнени 9 задачи по третата мисия на въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време“ заедно с Министерството на здравеопазването, превоз на хуманитарна помощ за Албания – това бяха основните моменти от доклада на командира на авиогрупата, полковник Пейчо Пейчев. В същото време той подчерта загрижеността на командването за мотивацията на личния състав и очертаващата се тенденция за постоянно намаляване на числения състав, все по-трудното намиране и назначаване на необходимите квалифицирани кадри от всички категории военнослужещи.

Днес се проведе анализът на дейността през изминалата 2017 година във

Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” - Долна Митрополия

с участието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.

„Изминалата 2017 г. бе изключително ползотворна, динамична и ефективна. Равносметката на извършеното доказва способностите на личния състав да се справя с отговорни и сложни задачи” - заяви в обръщението си полковник Петър Банков - командир на ВВУБ „Георги Бенковски”.

Анализът на годината отчете високи резултати в летателната и учебна дейност. В резултат на ефективното планиране на летателната дейност, бяха изпълнени всички цели. Пълноценното оползотворяване на авиационния ресурс доведе до повишаване нивото на личната и инструкторско-методическата подготовка, както до придобиване на по-висока степен за класна специалност на част от командно-инструкторския състав.

ВВУБ завърши годината с висок ръст на изпълнения нальот и летателни смени, увеличен брой на обучените класни пилоти и курсанти на НВУ „Васил Левски”. Сред постиженията са възстановяването, поддържането и придобиването на подготовки и способности, които в бъдеще биха осигурили по-висока ефективност в обучението, разширяване на спектъра от подготовки, придобивани от младия летателен състав, снижаване нивото на риска и поддържане на високо ниво на безопасност на полетите.

Особено внимание бе отделено на летателната подготовка на курсантите – летци от Факултет „Авиационен” на НВУ „Васил Левски”. Успешно и в заповяданите срокове завършиха летателните стажове, по време на които курсантите изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и придобиха способности, които са основа за по-нататъшното им обучение и усъвършенстване. Резултатите от семестриалните изпити - „Отличен 6,00”, красноречиво доказват ефективността от обучението и въведените нови учебни програми.

Предизвикателства през изминалата година не липсваха. ВВУБ взе участие в тренировъчни полети по време на съвместната летателна тренировка „Тракийски орел 2017”. Основна цел на участието бе постигане на по-висока оперативна съвместимост за участие в операции под егидата на НАТО и за повишаване на теоретичната, тактико-специалната и летателната подготовка на личния състав.

Проведени бяха полети от летище Безмер и летище Граф Игнатиево, по време на които бе изпълнено бойно използване на самолет Л-39 на авиационен полигон Елена. На Летище Балчик бе проведена морска подготовка, включваща полети над море и бойни стрелби по морска (надводна) мишена с оръдие ГШ-23 и НУРС. Резултатите от стрелбите доказаха достигнатото отлично ниво на бойна подготовка.

Дейността на „Центъра за подготовка и обучение” през отчетния период бе изключително натоварена. Проведени бяха общо 34 курса за придобиване на военно-отчетна специалност и професионална квалификация и обучени 445 специализанти. Налице е тенденция за увеличаване ангажираността на състава на ЦПО с обучаеми от НВУ „В.Левски”. През годината бяха проведени практически занятия на 150 кадети от професионалния сержантски колеж и 17 курсанти от Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски”. Положените усилия от страна на командно – преподавателския състав за повишаване на качеството и ефективността на обучението, даде положителен резултат върху успеваемостта и формирането на трайни знания, навици и умения в обучаемите.

ВВУБ е пряко свързана с изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. В постоянна готовност се поддържат 4 формирования за оказване на помощ на населението при бедствия, аварии, действие при зимни условия, разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси.

През месец януари обилният снеговалеж и образувалите се снегонавявания  блокираха пътните артерии в региона и откъснаха достъпа до няколко селища. Формированието за действие при зимни условия беше активирано два пъти и изпълни успешно поставените задачи по снегопочистване на участъци от националната пътна мрежа в районите на селата Славовица и Пелишат. Три пъти бе активирано формирование за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси При изпълнението на задачите военнослужещите показаха висок професионализъм и бърза реакция при неутрализиране на рискови за населението ситуации.

Командирът на Военновъздушните сили генерал – майор Цанко Стойков даде положителна оценка за дейността на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски” през 2017 г. Той изказа благодарност за положените усилия, професионализма и отговорността при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи и очерта насоките за бъдещата работа.