Ген. Тодор Дочев отива на международна длъжност

10.01.2018 г. Ген. Тодор Дочев отива на международна длъжност

 Otbrana.com

Правителството предлага да се освободи офицер от Висшия команден състав Правителството предлага на Президента да издаде указ, с който да освободи генерал-майор Тодор Дочев от длъжността „Заместник-командващ на Съвместното командване на силите“. Генерал-майор Дочев е номиниран за заемане на длъжност извън територията на страната.

***

Министерският съвет прие решения, с което одобрява изпълнението на Пакет от способности CP 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО" на територията на България. Той обхваща съоръженията за съхранение на горива и горивопроводите за нуждите на военновъздушните бази. Реализира се по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NATO Security Investment Program, NSIP). Целта на документа е да осигури адекватна инфраструктура за горива (резервоари, тръби, помпи и съоръжения) за летищата на военните сили на НАТО, както и експлоатацията, финансирането и поддържането на инфраструктурата за съхранение на горива в подкрепа на оперативните изисквания за въздушно базиране на НАТО.

Така България ще бъде в състояние да изпълни поетите военни ангажименти, произтичащи от пълноправното членство на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени оперативните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана. България ще ратифицира Техническо споразумение за взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили и Техническо споразумение между Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили. Техническите споразумения и проектите на Ноти за присъединяване на към тях бяха одобрени от Министерския съвет на 30 август 2017 г. Нотите за присъединяване са подписани от българска страна на 20 октомври 2017 г. С цитираното Решение на Министерския съвет, Република България ще бъде в състояние да изпълни поетите ангажименти, произтичащи от членството на страната в НАТО, с което ще бъдат повишени отбранителните способности за гарантиране на националната сигурност и интегриране към колективната отбрана.

***

Правителството одобри присъединяването на Румъния към техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Чешката република, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Великото херцогство Люксембург, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на националната отбрана на Португалската република и министъра на отбраната на Кралство Испания относно Европейската програма за тактически въздушен транспорт и установяването в Испания на Европейски център за тактически въздушен транспорт (ЕПТВТ И ЕЦТВТ ТС). С решението се създават необходимите условия за задълбочаване на добросъседските взаимоотношения с Румъния, както и за повишаване на оперативната съвместимост между компонентите за тактически въздушен транспорт на Европейските държави.