Трудна година за авиобаза Граф Игнатиево

12.01.2018 г. Трудна година за авиобаза Граф Игнатиево

 Бойното дежурство, макар  и от летателен състав  под минимално допустимия, се носеше с висока надеждност и гарантирана безопасност. Продължава обаче лошата тенденция за нальот под критичния минимум за годината. Проблем е  недостигът на изправни ресурсни агрегати  като складова наличност, както и амортизацията на оборудването на самолетите. Инженерно-техническият състав обаче показа професионализъм, става ясно от годишния анализ в елитното ВВС-формирование.

Otbrana.com

Днес в авиобаза Граф Игнатиево се проведе годишният анализ на подготовката на личния състав от базата в присъствието на командира на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.  Пред офицерите, главните сержанти и офицерски кандидати, командирът на базата бригаден генерал Иван Лалов представи резултатите от цялостната дейност през изминалата година в условия на множество трудности от различен характер.

„Въпреки голямата динамика и многобройни предизвикателства, които изискваха търсенето на разнообразни решения по всички направления за постигането на заповяданите ни мисия и задачи,

личният състав от базата доказа решимостта си

да осъществява активната охрана на въздушното пространство на страната, да участва успешно в национални и международни учения и да поддържа непрекъснато бойните си способности“, смята командирът.  

Основните усилия бяха насочени приоритетно за

дежурството по Air Policing

с фокус върху поддържането на придобитите способности, усъвършенстване на процедурите и актуализация на основните регламентиращи документи, каза бригаден генерал Лалов. Той подчерта, че бойното дежурство се носеше с висока надеждност и гарантирана безопасност, а летателните задачи по бойно използване са били с максимално привличане на млад състав. Положителен е фактът, че въпреки натовареността и несигурността, пораждана от продължаващата с години ресурсна неосигуреност, през 2017 г. не се наблюдава отход на подготвени пилоти, носещи бойно дежурство със самолет МиГ-29. Въпреки това обаче, броят на летателния състав, носещ бойно дежурство е под минимално допустимият, подчерта той.  

Въпреки усилията и помощта на командването на ВВС, продължава лошата

тенденция за нальот под критичния минимум за годината.

Изминалата година беше белязана и със съвместно дежурство по Air Policing с гостуващо формирование от страна членка на Алианса, в случая от Военновъздушните сили на Италия. В продължение на близо четири месеца, от юли до октомври, въздушното пространство на Република България беше охранявано от двойка МиГ-29 и двойка EF-2000. Тази съвместна задача изискваше високо ниво на организация, взаимодействие и съвместяване на всички процедури както на земята, така и във въздуха.

По отношение на инженерно-авиационното осигуряване, анализът на дейността показва, че през годината технологичното време за отстраняване на откази се е увеличило спрямо предходните години, основно поради две причини: едната е свързана с

недостиг на изправни ресурсни агрегати

като складова наличност, а втората - с амортизацията на оборудването на самолетите. „През годината, инженерно-техническият състав положи всички усилия за осигуряване изпълнението на план-графика за летателна подготовка и бойното дежурство“, смята командирът и обобщи, че дейността в това направление се характеризираше с мотивация и професионализъм.

Командирът на Военновъздушните сили,

генерал-майор Цанко Стойков благодари на командването на базата и личния състав за отговорното отношение и адекватна приоритизация при изпълнението на поставените задачи. „Затова говорят резултатите от вашата дейност. В условия на силно ресурсно неосигуряване, вие успяхте на първо място да поддържате постоянна бойна готовност, да носите надеждно бойното дежурство и да се включите във всички мероприятия, които бяха планирани за годината“, подчерта той.

Според генерал-майор Стойков

настоящата година ще бъде не по-малко напрегната,

но командването на Военновъздушните сили се стреми целенасочено да осигури необходимите финансови средства за обезпечаване на основните задачи на базата, в т.ч. и поддръжка на авиационната и обслужваща техника.

Важен приоритет за командира са преди всичко живота и здравето на личния състав и високото ниво на безопасност на полетите.

По отношение на интензивната летателна подготовка, той изтъкна значението за финалната част от курса за приучване на пилоти на самолет L-39, която ще продължи в авиобаза Граф Игнатиево. Планирано е курсът да приключи до края на март. 

Важен акцент през настоящата година ще е организирането и участието в множество летателни тренировки с чуждестранно участие, както и планираното участие в международното учение „АНАКОНДА 18“ в Полша, съобщават от ВВС.