680 лева стана стартовата заплата на войника

19.01.2018 г. 680 лева стана стартовата заплата на войника

 Некомплектът от личен състав в Сухопътни войски е много сериозен, каза командирът им генерал-майор Михаил Попов след проведения анализ на подготовката, щабовете и формированията през 2017 г. Първата крачка, която бе направена в правилната посока е увеличението на заплатите, което влезе в сила от 1 януари т.г., посочи той, отговаряйки на въпроси на „Отбрана”, „Българска армия” и ВТК. Началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев благодари на командирите за положените усилия през изминалата година.

Спирдон Спирдонов

-              Г-н генерал-майор, как стои днес въпросът с некомплекта от личен състав на Сухопътни войски?

-              Въпросът за некомплекта беше дълго време пропускан и подминаван. За наша радост от 2016 г. за него започна да се говори открито. Некомлпектът в Сухопътни войски е доста сериозен и това го казват всички командири. Засега оценката ни е, че той принуждава командирите на формирования да изпълняват с големи трудности основните и допълнителните задачи. Говоря за подготовка по трите мисии на Въоръжените сили, задачите по границата, за оказване помощ на населението. Първата крачка, която бе направена в правилната посока е увеличението на заплатите, което влезе в сила от 1 януари т.г. Надявам се, че това няма да бъде последната крачка в тази посока, защото освен мотивация за военна служба трябва да има и финансово покритие. За 2018 г. вече са организирани два конкурса за приемане на кандидати. Общата численост е 434 човека. Първите изпити за конкурса ще бъдат през февруари, а вторите - през май. Нашата цел е да успеем да направим през втората половина на годината поне още един конкурс. Ако набирането на 56 процента от обявените места е успешно, ще задържим положението на нивото от началото на 2017 г. Това ще бъде успех за нас.

-              Имате ми впечатления какъв е интересът към първите два конкурса за тази година?

-              Към момента от проведените конкурси можем да кажем, че приемаме толкова кандидати, колкото очакваме. Може би следващите два конкурса през февруари и по-скоро през май, ще покажат какъв е ефектът от увеличението на заплатите. Надявам се да има положителен ефект и да имаме повече кандидата, отколкото сега. За това мога да говоря в края на май или началото на юни, когато са ясни окончателните резултати за кандидатстването, приемането и готовите за назначаване военнослужещи.

-              Каква е стартовата заплата на един войник?

-              Стартовата заплата от 1 януари т.г. за войник без нито един ден служба е 680 лв.

-              Какво е мнението Ви за въвеждането на доброволна военна служба?

-              На този етап, може би, ключовата дума е изясняване на параметрите. Когато бъде направено, ние ще изпълним задачата, която ни бъде поставена. Моето мнение е, че първото необходимо условия за въвеждането на доброволна служба, трябва да бъде обществената подкрепа. В момента службата на офицерите, сержантите и войниците също е доброволна. Ако говорим за доброволна наборна служба, трябва подкрепа от обществото. Необходими са и промени в закони и подзаконови нормативни актове, защото се създава съвсем нова категория. За нас това ще позволи подготвянето на мобилизационен резерв и справянето с текущия некомплект. Все още не сме обсъждали как ще изглежда доброволната наборна служба. Нямаме яснота. Това са наши общи виждания.

-              Какво отчетохте за състоянието на дисциплината в Сухопътни войски? Какви мерки се предприемат, за да не се повтаря инцидентът, при който загина военнослужещ?

-              Моята оценка е, че дисциплината в Сухопътни войски е на добро ниво и позволява успешно изпълнение на задачите. Бяха отчетени наложени наказания, поощрения и инциденти. Определили сме в какви насоки ще работят командирите през 2018 г. Но, повтарям, нивото на дисциплината в Сухопътни войски е добро. По отношение на инцидента не искам да влизам в детайли, защото тече разледване. Ние разяснихме случая пред личния състав на войските, проведохме инструктажи и наблегнахме отново на точното спазване на мерките за безопасност.

-              Какво се случва с проекта за придобиване на нови бойни бронирани машини?

-              На първия етап ще бъдат 150 машини, с които ще осигурим формирането на три батальонни бойни групи с основни способности. Когато, което се надявам да стане колкото се може по-скоро, бъде осигурено финансиране ще придобием още 50 машини. Така ще получим пълните бойни способности на три батальонни бойни групи. Към момента проектът за инвестиционен разход е изготвен и е в Министерството на отбраната. Очакваме в най-скоро време да бъде разгледан от Министерския съвет и Народното събрание, заедно с проекта на колегите от ВВС.

-              Какво е участието на Сухопътни войски в Европейската отбрана и мисиите на ЕС?

-              За нас отговорностите по отношение на Европейската отбрана не започват от 1 януари 2018 г., когато приехме председателството на Съвета на ЕС. В последните пет години участваме с щабни офицери в бойната група на ЕС „Хелброк”. През миналата година бе сертифицирана и от 1 януари т.г. е в дежурство. До 2012 г. участвахме в операцията АЛТЕЯ в Босна и Херцеговина с формирования на място, а от тогава насам  подготвяме оперативен резерв, участваме на място с щабни офицери и с механизирана рота и национален поддържащ елемент, които са в България с готовност за действие. Всяка година правим по две ротации на тези подразделения. Така че в Европейската отбрана ние участваме отдавна.

-              Кое ще бъде най-голямото предизвикателство на Сухопътни войски през тази година! Ще има ли голямо учение в България, каквото беше „SABER GUARDIAN 2017“

-              Не, в България няма да има такова учение. Ще има учение, в което ще участваме, от мащаба на „SABER GUARDIAN 2017“. За тази година акцентите за бойна подготовка са планираните две батальонни тактически учения, заедно с много компютърно подпомагани командно-щабни учения и не по-малко тактико-специални учения от 2017 г. Натоварването ще бъде почти същото.

***

От Анализ на подготовката на Сухопътните войски през 2017 година

 

В присъствието на началника на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, командващия на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров, заместник-командващия на ВВС бригаден генерал Петьо Мирчев, представители на Инспектората на МО и Щаба на ВМС, ръководството на Сухопътните войски и командирите на всички военни формирования днес, 19 януари, се проведе анализ на подготовката на Сухопътните войски през 2017 г.

„Основните планирани мероприятия през годината са изпълнени. Въпреки съпътстващите ни трудности, резултатите от нашата дейност са положителни и това ни дава повод да отчетем годината като успешна. Формированията от родовете войски са сглобени, поддържат съществуващите оперативни способности за постигане на заповяданите цели в целия спектър от мисии и задачи. С усилията, старанието, професионализма на всеки един от състава на Сухопътните войски затвърдихме постигнатите способности, запазихме ръста на подготовка и оперативната съвместимост на щабовете и военните формирования за изпълнение на задачи по трите мисии на въоръжените сили” каза командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов в обръщението си към участниците във форума.

Подготовката на Сухопътните войски през 2017 година се проведе съгласно плановете и бе съсредоточена върху повишаване ефективността в процеса на планиране на операциите и създаване на необходимите условия за реализиране на възложените на формированията задачи и постигане на желаните крайни резултати.

С механизираните, танковите и алпийските формирования бяха проведени общо 34 ТУ, ТУ с БС и ТСпУ.  Разузнавателните формирования проведоха 5 ротни тактико-специални учения, 2 полеви обучения и 3 полеви лагера. Артилерийските формирования проведоха 7 тактически учения с батарея и 9 тактически учения с бойни стрелби с батарея и тренировки по стрелба и управление на огъня.

Формированията за ПВО на Сухопътните войски проведоха 2 ТУ със зрдн и 10 (батарейни (ротни) ТУ (ТСпУ), бойни стрелби по въздушни цели на Зенитен полигон на ВВС „Шабла” със ЗРК „ОСА”, ПЗРК „Стрела-2М” и ЗАК „ЗУ-23-2”. Формированията за ЯХБЗ и Е осъществиха 5 ротни тактико-специални учения (РТСУ), а инженерните - 12 полеви лагери и 12 тактико - специални учения. Планирани и проведени бяха 9 тактико-специални учения с формированията за КИП(комуникационно-информационна поддръжка), 12 тактико-специални учения с логистичните формирования, както и 4 тактико-специални учения с осигуряващите и щабните формирования.

Генерал-майор Попов акцентира на успешното участие на военнослужещи от Сухопътните войски в многонационалното учение с висока видимост „SABER GUARDIAN - 2017” и в редица съвместни подготовки и многонационални учения в чужбина, като „SABER JUNCTION - 17” „RAPID TRIDENT 17, PLATINUM EAGLE”, „PLATINUM WOLF 17”, „SUMMER SHIELD 17“,AGILE SPIRIT 17”,Тракийски орел 2017”, „Ramstein Guard 9”, „Collector’s Item”, „Joint Flight Training” и др., както и сертифицираните формирования,  декларирани за силите на НАТО и ЕС и за участие в операции и мисии зад граница.

Приоритет в работата на всички командни нива и през изминалата година беше подготовката на формированията за изпълнение на задачи по мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност”, като програмите бяха съобразени със спецификата на изпълняваните от  контингентите задачи и натрупания досега опит в мисии.

Командирът припомни и приноса на Сухопътните войски при изпълнение на задачите по третата мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”.

В оказването на помощ на населението в тежки зимни условия и при потушаването на пожари са участвали 832 военнослужещи със 111 броя техника.  Ежедневно формирования участват в дейностите по откриване и унищожаване на невзривени високорискови боеприпаси във всяко кътче на страната. Само за изминалата година 415 военнослужещи със 146 единици техника са участвали в 82 мероприятия, като към момента унищожените чрез взривяване боеприпаси възлизат на 15 854 броя.

От месец април 2015 г. формирования от състава на Сухопътните войски участват в операция по логистична поддръжка при осъществяване на стратегическа дейност по охрана на българо-турската граница за противодействие на миграционния натиск от структурни звена на Министерството на вътрешните работи и от месец юли 2016 г. -  в операция за оказване на съдействие на МВР при изпълнение на допълнителни задачи при масово навлизане на чужденци на територията на Република България.

В своето изказване началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев изрази задоволство от успешното изпълнение на задачите от командирите на военни формирования от състава на Сухопътните войски, „които, въпреки условията на недокомплект с личен състав изпълняват достойно своите задължения“.

В края на анализа командирът очерта основните направления за дейността през 2018 г.