Стрелби с не смъртоносни пушки, конвоиране,претърсване на сгради на "Ново село"

22.06.2011 г. Стрелби с не смъртоносни пушки, конвоиране,претърсване на сгради на "Ново село"

Красен Бучков

Съвместното обучение на български, сръбски и американски воини на полигон “Ново село” набира скорост. След стрелбите с “Калашников” и теоретическите занятия се проведоха и няколко практически занятия в условия близко до Афганистан.

 

На полигон „Ново село” се проведe съвместнo занятиe на темa „Процедури за противодействие на импровизирани взривни устройства”. В програмата бяха включени както теоретически занятия, така и полеви тренировки. Американските морски пехотинци демонстрираха уменията си в откриването на импровизирани взривни устройства чрез наблюдение на терена през оптичния мерник на автоматична пушка М16А4 и карабина М4. Морските пехотинци преминават през такива практически занятия по 4 часа всеки месец.

 

Със занятия на тема „Операции по конвоиране” и ситуационни тренировки за действие при конвоиране и  при попадане на импровизирани взривни устройства продължи през седмицата съвместното многонационално обучение „Черноморски ротационни сили – 2011”.
Преминатата тематика е от особена важност за участващите в операции и мисии извън страната. Импровизираните взривни устройства са едни от най-често използваните средства в съвременните конфликти с ниска и средна интензивност, тъй като позволяват на необучени и малобройни групи да причиняват загуби на превъзхождащ ги противник без да се излагат на риск.   

участващите страни да повишат своята готовност и оперативна съвместимост и заедно да се подготвят за Съвместното обучение „Черноморски ротационни сили 2011” дава възможност на военнослужещите от предизвикателства на утрешния ден.

 

На полигона се проведе и обучение по използване на не смъртоносни оръжия преминаха воините  на полигон „Ново село” български, сръбски и американски военнослужещи. Бяха усвоени правилата за бойнo използване на пушка FN303, шокова граната „Stinger” и екипировка за борба с масови безредици и се проведоха тактически занятия на тема „Контролиране на тълпа”.

Съвместното обучение „Черноморски ротационни сили 2011” дава възможност на военнослужещите от участващите страни да обменят опит, да повишат знанията и подобрят уменията, необходими при участие в бойни операции и операции по поддържане на мира, съобщиха за Otbrana.com от пресцентъра на  учението.

Утре на големия полигон пехотинци от България и Сърбия и морски пехотинци от САЩ ке демонстрира изолиране на район, претърсване на сгради и обезвреждане на терористи.