СОСЗР: Трябва да се акцентира върху подготовката на гражданите за защита на Отечеството

05.02.2018 г. СОСЗР: Трябва да се акцентира върху подготовката на гражданите за защита на Отечеството

 Otbrana.com

Изключително важно е в Стратегията за национална сигурност да се застъпи по-силно акцентът за подготовката на гражданите за защита на Отечеството. Това задължение на държавата, което произтича от Конституцията на Република България, неоснователно се подценява. Гласувайки актуализираната стратегия, Народното събрание трябва да регламентира в нея приемане на специален закон, който да даде възможност за изпълнение тази задача. Това се посочва в позиция на УС на СОСЗР във връзка с актуализирането на Стратегията за национална сигурност, подписана от председателя на военно-патриотичната организация генерал от резерва Златан Стойков.

***

Позиция

на УС на СОСЗР във връзка с проекта на актуализирана Стратегия за национална сигурност

На дневен ред в Народното събрание е приемане на внесения от Миинистерския съвет проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), като организация, която има пряко отношение към националната сигурност във всичките й аспекти, намира за необходима, дори и малко закъсняла, актуализацията на този важен документ. Надяваме се, че отлагането на приемането на проекта във времето, което според решенията на Консултативния съвет за национална сигурност при президента от 30 май м.г. трябваше са стане до края на 2017 г., ще бъде в интерес на чувствителното подобряване на документа.

Отдаваме заслуженото на труда положен от работната група под ръководството на секретаря на Съвета по сигурността към МС д-р Георги Кръстев, който разработи актуализирания вариант.

Проследихме с внимание обсъждането в трите постоянни парламентарни комисии по отбрана, вътрешен ред и контрол на специалните служби. Приветстваме подхода да се търси мнението не само на ведомствата и службите в сектор „Сигурност“, но и на висшите учебни заведения и научната общност у нас.

Като обществена организация сме удовлетворени от текстовете, които разширяват възможностите за включване на неправителствения сектор, включително стопански субекти, при реализиране на целите на политиката за национална сигурност.

Очакваме, че Народното събрание ще гласува промени, които ще направят стратегията актуална в следващия период до 2025 г. Рискът документът да остарее бързо  съществува с оглед на това, че външната среда на сигурност е много динамична и в скоро врме можем да бъдем свидетели на нови заплахи. В този смисъл депутатите би трябвало да се опрат на анализите и прогнозите на ДАНС, Министерството на външните работи, Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военна информация“. 

Смятаме, че са необходими по-сериозни мерки във връзка с реалната опасност потенциалните рискове и заплахи отвън да ескалират в определени моменти и да  окажат влияние върху вътрешната ни сигурност, включително и върху демократичите институции. В този смисъл би трябвало да се очертаят по-конкретно ангажименните на службите за сигурност и Въоръжените сили. 

Изключително важно е в Стратегията за национална сигурност да се застъпи по-силно акцентът за подготовката на гражданите за защита на Отечеството. Това задължение на държавата, което произтича от Конситуцията на Република България, неоснователно се подценява. Гласувайки актуализираната стратегия, Народното събрание трябва да регламентира в нея приемане на специален закон, който да даде възможност за изпълнение тази задача. Държавата само ще спечели, ако уреди начина за използване на потенциала на неправителствените организации от сферата на отбраната и сигурността, какъвто е СОСЗР.

При структурирането на раздела „Секторни политики за сигурност“ отбранителната политика е почти в края, което създава впечатление за подценяване й като приоритет. Само извеждането му на по-предно място, обаче няма да реши въпроса. Налага се по-голяма конкретика за развитието на отбраната и Въоръжените сили. Адмирация заслужава амбицията, която ще бъде регламентирана с гласовете на депутатите, за постигането на 2 процента от БВП за отбрана до 2024 г. Текстът е добър, но без посочване на конкретни гаранции. Дори има мнения, че срокът може да се съкрати, пак с оглед на днешното незавидно състояние на въоръжените сили и очакваната промяна в средата на сигурност. В този смисъл приветстваме решението на Консултативния съвет за национална сигурност от началото на годината приетият от правителството Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 процента от БВП до 2024 г. да бъде актуализиран през септември.

Един от принципите, заложени в стратегията, е постигане на национален консенсус по политиката за национална сигурност. Ще се радваме, ако народните представители постигнат такова съгласие при приемането на актуализирания документ в интерес единствено на националната ни сигурност.

 

Председател на СОСЗР

Генерал от резерва Златан Стойков

05.02.2018 г.

София