Ветераните от войните ще почиват през лятото в хотел „Флагман”

05.02.2018 г. Ветераните от войните ще почиват през лятото в хотел „Флагман”

 Otbrana.com

На ветераните от войните за сезон „Лято-2018” е предвидена почивка в хотел „Флагман” – к.к. „Св. Св. Константин и Елена” през месеците юни – от 01.06. до 19.06. и септември – от 11.09. до 30.09. Това се посочва в писмо на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”  Валери Стоянов до председателя на Съюза на ветераните от войните на България. Съгласно Наредба № Н 9/18.03.2011 г. за военно-почивното дело, ветераните от войните имат право да ползват  почивка в неактивния сезон.

За почивка, се отбелязва още в писмото, могат да ползват  и други военно-почивни домове и хотели през неактивен сезон, като резервации ще бъдат приемани от датата на свободна продажба, която ще бъде обявена на интернет страницата на Агенцията. 

Изпълнителинят директор призовава да се уведомят ветераните от войните, желаещи да ползват почивка  за сезон „Лято – 2018”, че резервации за почивка ще се поемат от отдел „Почивно дело в страната и чужбина” от 11 април т.г. на телефони 02/92 21 705, 92 21 757 и 92 21 75.

***

От наредбата

Според  в Наредба № Н 9/18.03.2011 г. ветераните от войните ползват военно-почивните домове и хотели през неактивния сезон и заплащат 25 % от себестойността на почивката (храна и нощувка с включен ДДС) и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната съгласно чл. 7 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с ПМС № 168 от 1999 г. (ДВ, бр. 75 от 1999 г.; посл. изм., бр. 37 от 2008 г.); членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5 на наредбата.

Военноинвалидите и военнопострадалите и членовете на техните семейства имат право да почиват до 15 дни веднъж годишно, като заплащат 25 % от себестойността на почивката и добавката за вид помещение, а останалите 75 % се осигуряват от държавния бюджет съгласно чл. 16 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите; членовете на семействата им заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5.

Пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства  заплащат почивката по цени, определени в заповедите на министъра на отбраната по чл. 5; цената на почивката включва нощувка, закуска, ползване на паркинг до изчерпване на свободните паркоместа, както и дължимия ДДС;

(Заб. – чл. 5 на наредбата определя, че почивките, предоставени във военно-почивните домове и хотелите, управлявани от агенцията, се заплащат по цени, определени със заповеди на министъра на отбраната, издавани два пъти годишно най-късно до 15 януари - за летния отдих, и до 15 юни - за зимния отдих.)