Във ВМС са доволни от постигнатите резултати през изминалата година

05.02.2018 г. Във ВМС са доволни от постигнатите резултати през изминалата година

 Otbrana.com

Особено внимание при подготовката на военните формирования от ВМС беше обърнато на развитие и поддържане на способности за водене на морски операции и за участие в съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат, своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи и отработване на задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия, се посочва в анализа на командир на ВМС контраадмирал Миткo Петев.

Otbrana.com

В Щаба на Военноморските сили се проведе годишен анализ на подготовка във флота за учебната 2017 г. Участваха заместник-началникът на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Митко Петев, командирът на Флотилия бойни и спомагателни кораби флотилен адмирал Мален Чубенков, началниците на отдели и сектори от командването на ВМС и командирите на военни формирования.

Основните усилия в подготовката на ВМС,

съобразно отпуснатия ресурс, бяха насочени към поддържане на изградените и придобиване на нови способности, осигуряващи защитата на морския суверенитет на страната, наблюдението и контрола на морските пространства, изпълнението на задачи по търсене и спасяване на море и оказване на помощ на населението при бедствия, съдействието на МВР при увеличен миграционен поток и противодействие на тероризма.

Особено внимание

при подготовката на военните формирования от ВМС беше обърнато на развитие и поддържане на способности за водене на морски операции и за участие в съвместни операции в национален, съюзен и/или коалиционен формат, своевременното идентифициране, оценка и отговор на асиметрични, хибридни и терористични заплахи и отработване на задачите при разрешаване на кризи от невоенен характер и ликвидиране на последствията от бедствия.

През годината ВМС участваха:

- с фрегата „Дръзки” в операцията по морска сигурност на НАТО „SEA GUARDIAN” и в състава на Втората постоянна корабна група на НАТО SNMG 2 в Средиземно море от 11.10. до 21.11.2017 г. Изпълнени бяха задачите по осветяване на надводната обстановка, откриване, опознаване и докладване на кораби от списъка от взаимен интерес, което допринесе за възпиране и противопоставяне на терористичната дейност срещу търговското корабоплаване. За времето на участието си в операцията фрегата „Дръзки” наблюдава над 220 кораба, установи контакт и извърши запитване на 27 кораба от търговския трафик, опознаване на над 130 въздушни цели и проплава 5497 мили за 753 часа;

- с офицери участваха в операциите на Европейския съюз „АТАЛАНТА” и „EUNAVFORMED/Op SOPHIA”;

- с 1 старшина в международна мисия на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа”;

- с базов миночистач „Шквал” в състава на Постоянната противоминна корабна група на НАТО  (SNMCMG2) от 27.10 до 06.12.2017 г.;

           - с щабни офицери в щаба на постоянната военноморска група на НАТО „SNMG 2”.

ВМС организираха и проведоха 46 тактически учения на единичния кораб, 4 тактически учения на дивизион, тактическо учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „ЧЕРНО МОРЕ 2017” и национално военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2017” на което бе сертифицирана фрегата „Дръзки” по стандартите на НАТО (MAREVAL). Участваха в съвместни експериментални и бойни стрелби по въздушни и надводни цели с авиационни формирования от ВВС, тактически учения с бойни стрелби на формирования за ПВО от БА и бойни стрелби с ракетен комплекс 9К79 „Точка” с международно участие – ,,ШАБЛА 2017” (свързано с многонационалното учение на НАТО „SABER GUARDIAN-17”).

Военния флот участва с кораби в международните учения:

- „SEA SHIELD” на ВМС на Румъния с фрегата „Смели”;

- българо-румънското противоминно учение „POSEIDON” с базов миночистач „Прибой;

- в учението на ВМС на Турция „NATO NEMO TRIALS” за първи път кораб от българските ВМС - фрегата „Дръзки”, взе участие в учения по радиоелектронна борба и отразяване атаките на противокорабни ракети; по време на сериалите срещу фрегатата бяха симулирани атаки с различен тип противокорабни ракети;

- „DOGU AKDENIZ” на ВМС на Турция с фрегата „Дръзки”;

- „NIRIS” на ВМС на Гърция с базов миночистач „Шквал”;

- за първи път българските ВМС участваха едновременно с два кораба в международно учение на противоминните сили на турските ВМС „NUSRET” - с базов миночистач „Шквал” и минен ловец „Цибър”; по време на учението минният ловец беше сертифициран по стандартите на НАТО.

Офицери от флота участваха в противоподводното учение на НАТО „DYNAMIC MANTA”, учението “ARIADNE” на ВМС на Гърция и учението „SЕА BREEZE” на ВМС на Украйна и ВМС на САЩ.

Кораби участваха и в 6 учения от типа “PASSEX” с кораби от ВМС на НАТО, посещаващи Р. България и при прехода им към пристанища на страни-членки на НАТО.

В тези международни учения екипажите на корабите и щабните офицери от военния флот за пореден път доказаха, че са в състояние да изпълняват поетите ангажименти към колективната отбрана на НАТО и ЕС.

Военнослужещи от ВМС участваха в съвместни подготовки със страните от евразийския регион по провеждане на операции по контрол на корабоплаването и по противоминна война.

Ръст отбеляза съвместната подготовка и взаимодействието на специалните сили със сродни структури от БА, МВР и страните членки на НАТО, по времето на която бяха усъвършенствани способностите при изпълнението на задачи по суша, въздух и море.

Формированията от ВМС за оказване на помощ на населението при бедствия извършиха общо 30 мероприятия в източната част на Р. България на територията на областите Варна, Добрич и Бургас, в териториалното море и в отговорния район по търсене и спасяване на Р. България.

Участието на формированията от ВМС по оказване на помощ на населението при бедствия през 2017 г. се заключава в:

- действия по оказване на помощ при зимни условия, като почистиха и пробиха над 600 км пътища от републиканската пътна мрежа. Оказаха помощ на 45 леки автомобила и на екипи на “Енерго Про” при отстраняване на аварии по електропреносната мрежа – 9 мероприятия;

- действия по оказване на помощ при тежко пътно транспортно произшествие – 1 мероприятие;

- действия по оказване на помощ при наводнения и съдействие на органите на местната власт при евакуация и спасяване на бедстващи хора от наводнени населени места, отводняване и почистване на помещения и сгради – 3 мероприятие;

- разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси и морски мини – 17 мероприятия. Бяха унищожени 18 броя ръчни гранати, артилерийски снаряди, мини и изстрели и 4 бр. предмети, наподобяващи невзривени бойни припаси.

В изпълнение на заповед на министъра на отбраната на Република България, сили и средства от Военноморските сили през 2017 година, на ротационен принцип, през две седмици, участваха в логистична поддръжка на органите на МВР

по охрана на държавната граница

на ГОДГ „Резово” от състава на ГПУ „Малко Търново”.

В изпълнението на поставените задачи до момента са взели участие 91 военнослужещи и са изпълнени са общо 708 задачи.

С достигнатото ниво на подготовка, както и с високата оценка, която получиха на проведените учения, ВМС имат пълното основание да се гордеят с отчетените по време на анализа резултати.