Министър Каракачанов защитава началника на Военна академия

06.02.2018 г. Министър Каракачанов защитава началника на Военна академия

 Спирдон Спирдонов

В два последователни въпроса народният представител Николай Цонков търси отговори от министъра на отбраната Красимир Каракачанов по някои проблеми във Военна академия „Г.С.Раковски”. Първият въпрос е на какво основание академията извършва търговска дейност и констатирано ли е това от Инспектората на МО при проверката през октомври 2017 г. Вторият е по повод, както пише депутатът, нерегламентирани своеволни действия на началника на академията генерал-майор Груди Ангелов (на снимката), предизвикали подаването на повече от 50 жалби и сигнали до МО от служители на ВА.

Във въпроса за търговската дейност се визират един бюфет (лавка) и две книжарници, в които работят лица , заемащи длъжност в академията  - технически изпълнител, по допълнително разписание на длъжностите (ДДР). С втория въпрос депутатът иска информация за създаване на несвойствени структури и длъжности, трансформиране на академични длъжности в неакадемични, промяна на военните звания по длъжностно разписание, освобождаване на цивилни служители и назначаване на нови, подмяна на вътрешни правилници с постоянно действащи процедури, проблеми в охраната, неплащане на извънреден труд и ползване на служебен автомобил.

В двата си отговора, които са писмени, министърът на отбраната отговаря категорично, че споменатите обекти осъществяват дейността си напълно законно на базата на нормативните документи. И второ – във Военна академия не се извършват нерегламентирани и своеволни действия от началника. „От ноември 2016 г. до настоящия момент Инспекторатът на МО извърши планова комплексна проверка през октомври 2017 г. и две непланови. Същите не доказаха наличие на данни в посока извършвани от началника на Военна академия, незаконосъобразни негови действия, съответно издадени  от същия незаконосъобразни актове в разрез с издадени от мен заповеди, неспазени законови и подзаконови нормативни актове,” пише министър Каракачанов на народния представители Николай Цонков, който е заместник-председател на Комисията по отбрана.