Ръководството на СОСЗР обсъди социални проблеми с д-р Хасан Адемов

08.02.2018 г. Ръководството на СОСЗР обсъди социални проблеми с д-р Хасан Адемов

 Спирдон Спирдонов

Социалните проблеми на запасното войнство обсъдиха днес председателят на СОСЗР генерал от резерва Златан Стойков и председателят на Комисията по труда, социалната е демографската политика д-р Хасан Адемов. В срещата, която се проведе в Народното събрание, участваха още заместник-председателите на съюза генерал-майор от запаса Васил Върбанов и полковник от запаса Чавдар Петров, главният секретар полковник от запаса Павел Станев и председателят на Централната контролна комисия на СОСЗР генерал-майор от запаса Георги Кендеров.

Дискутирани бяха някои актуални въпроси пред ръководството на СОСЗР, като подготовката и внасянето на закон за запасното войнство, актуализиране на пенсиите и премахването на ограничението за техния размер. Темата за премахането на т.нар. таван на пенсиите за всички, т.е. не само за новоотпуснатите, както предвижда КСО от 2019 г., стои на вниманието на съюза и тя се поставя на всички срещи с представители на държавните институции. По нея СОСЗР вече е установил координация и с други неправителствени организации, чиито членове са ощетени в това отношение.

Д-р Хасан Адемов не скри готовността си да бъде полезен на СОСЗР и на цялото запасно войнство със своя опит и знания в областта на социалната политика.