Стратегия ще определи развитието на СОСЗР до 2032 г.

09.02.2018 г. Стратегия ще определи развитието на СОСЗР до 2032 г.

 Спирдон Спирдонов

Философията на промяната на СОСЗР се основава на принципа „Съюзната дейност да започва и да завършва с мисълта за грижата за хората”. Това е записано в проекта на Стратегия за развитие на военно-патриотичната организация с хоризонт до 2032 г.  Управителният съвет на съюза подкрепи проекта, който трябва да бъде приет от Централния съвет на заседание през април. 

Документът е предназначен, се посочва в проекта, да осигури и даде тласък за по-нататъшно организационно и функционално развитие на СОСЗР, като се опира на богатия му исторически опит, интелектуалния и експертен потенциал на членовете му, на обмяната на идеи и взаимодействие с държавните институции, местната власт и други военно-патриотични организации.

Основната цел, записана в стратегията, е сдружаване на офицерите и сержантите от запаса и резерва на Въоръжените сили, МВР и специалните служби на основата на националните и професионални ценности и добродетели и в интерес на укрепване на държавността и националната сигурност.

Членовете на Управителния съвет одобриха проект на правилник за управление на фонд „Социални помощи”.  След утвърждаване от Централния съвет ще бъде открита и обявена специална банкова сметка за набиране на средства. Фондът е предназначен за отпускане при определени условия на еднократна социална помощ на членове на СОСЗР. Предвижда се максималният размер на еднократната помощ да бъде до 400 лв. Средствата ще се набират от бюджета на СОСЗР, дарения и помощи от членове и структури на организацията, от други лица и организации, от членски внос и допълнителна стопанска дейност.

На заседанието бяха обсъдени въпроси по управлението и използването на собствеността на съюза и определяне правомощията на клон на СОСЗР-Кюстендил.

Снимка Димитър Бебенов