Военна академия и КНСБ с договор за сътрудничество

11.02.2018 г. Военна академия и КНСБ с договор за сътрудничество

 Otbrana.com

Генерал-майор Груди Ангелов, началник на Военна академия „Г. С. Раковски” и господин Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) подписаха рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност между двете институции, съобщават от учебното заведние. По силата му ще бъдат организирани съвместни екипи и работни групи. Спектърът на партньорството включва разработване на съвместни международни и национални проекти. То ще увеличи капацитета на академията по отношение на организирането и провеждането на обучение и патриотично възпитание на ученици. Споразумението предвижда координация в предоставянето на теоретично и практическо обучение за придобиване на професионална квалификация.
Генерал-майор Ангелов и господин Димитров обсъдиха сфери от взаимен интерес в образованието и обучението, като началникът на Военна академия разказа за традициите и приоритетите на най-старото висше военно училище в много от тях.