Направихме голяма крачка в развитието на Специалните сили

13.02.2018 г. Направихме голяма крачка в развитието на Специалните сили

 Да направим така, че специалните сили да подбират личния си състав – войници и сержанти от видовете въоръжени сили и от другите формирования в системата на националната сигурност, казва командирът на 68-ма бригада „Специални сили” бригаден генерал Явор Матеев.

Otbrana.com

- Г-н бригаден генерал, като Специални сили в какви направления бяха съсредоточени най-вече усилията ви през изтеклата 2017 година?

- Основно усилията на Силите за специални операции, в частност 68 бригада Специални сили, бяха съсредоточени в няколко направления. Продължихме активно да работим по целите за способности на въоръжените сили, отнасящи се за Силите за специални операции. Ние успяхме да сертифицираме сили и средства, които изпълняват реално бойно дежурство в състава на силите за отговор на НАТО в компонента „Сили за специални операции”. Освен това постоянно имахме дежурство, сили и средства, с готовност за незабавно действие по изпълнение на задачи, свързани с изпълнението на Националния план за противодействие на тероризма.

Знаете, че ние от началото на учебната година вече бяхме обособени като отделен основен елемент на Българската армия и въоръжените сили на Република България, така че за първи път в нашата история активно работихме по изграждането на отделна бюджетна програма във всичките и аспекти. От началото на тази година ние вече сме отделна основна бюджетна програма в Министерството на отбраната, което е една голяма крачка напред в развитието на Специалните сили.

Друго важно направление, в което работихме през изминалата година, беше развитието на сержантския състав на Специалните сили – количествено и качествено увеличение на сержантските длъжности насочено основно към по-голям професионализъм. Стремим се да приличаме на колегите ни от другите армии и на утвърдени практики в световен мащаб, където при Специалните сили е правило сержантският корпус да е в основата на силите за Специални операции.

Много войнишки длъжности бяха преобразувани в сержантски. Тук голяма роля изигра и това, че от миналата година функционира обособен наш отделен център, който има статута и провежда периодично и когато е необходимо така наречените сержантски курсове, модули, където ние реално обучаваме най-добрите си войници и те завършват курсовете с присвояване на сержантско звание.

Успяхме да се освободим и от някои неспецифични и несвойствени дейности, основно за операторите от бойните ни формирования, така, че те изцяло са фокусирани в подготовка и изпълнение на реални задачи. Почти през цялата година ние продължихме, съвместно с колегите от Гранична полиция, да изпълняваме задачи, които реално са в помощ на МВР по възпрепятстване на нелегалното навлизане на емигранти на територията на страната. Това беше също една задача, която ние с чест и отговорност изпълнявахме през цялата година.

Наред с това взехме участие и в много съвместни учения и подготовки, които са традиционни за нас. Мога да спомена най-големите от тях като „Black Swan 17”, което се проведе на територията на България, едно от най-големите изобщо в НАТО за изминалата година. Традиционно участваме и в учения като Тракийско лято, Тракийска пролет, възобновихме съвместните тренировки с гръцките специални сили, като проведохме една значима съвместна тренировка с тях на наша територия. Участвахме в изключително големи и мащабни многонационални учения в тренировъчните центрове на САЩ в Германия като „Saber Junction-2017“ и др. Проведохме и учения на наша територия като летателни подготовки „Balkan Spartan 17” и др. Участвахме и в различни обучения, свързани с нашето дежурство в Силите за специални операции в силите за отговор на НАТО, като Black Swan 2017, „Трайдънт джавелин 17“ и Балканското учение на специалните сили.

И нещо важно ще кажа – за първи път в нашата най-нова история ние извоювахме някои позиции пред НАТО в два аспекта. В България за първи път беше проведена годишната конференция на командващите на Силите за специални операции на НАТО. Ние не сме го афиширали това от гледна точка на сигурност. Тя беше проведена в Пловдив, което е изключително признание за нас, като Специални сили и за Министерството на отбраната. И второто – за първи път в нашата най-нова история ни беше гласувано доверие от НАТО реално да почнем да изпълняваме някои задачи в рамките на операции на Алианса, извън пределите на страната като Сили за специални операции.

- Получихте ли ново снаряжение и техника в бригадата и какви възможности дава то?

- През изминалата година ние реално продължихме усвояването с бързи крачки на парашутните системи, които получихме през 2016 г. Голямото използване беше през изминалата година. Това са едни от най-съвременните системи – МС6. Получихме и съвсем малко комуникационно и информационно оборудване. Активно работим и по усвояване на съвсем нови системи през лятото. Свършихме много организационна и бюрократична дейност за контакти и ползване на всички споразумения, които има Министерството на отбраната, особено с нашия стратегически партньор. Така, че си постлахме за тази и за следващата година да получим такива средства за въоръжение и снаряжение, каквито досега не сме имали и които качествено ще променят нашите възможности.

- Случи ли се нещо през тази година с материалната база на полигона в Црънча?

- Това, че не се реализира проектът, така както беше замислен и в тези срокове, имаше вина и Министерството на отбраната, и ние, заради проблемите с обществените поръчки и безкрайните обжалвания и вътрешни и бюрократични пречки. Но мога да кажа, че парите бяха незабавно дадени и осигурени от Министерския съвет. Ние имаме твърдото уверение на министър-председателя и Министерски съвет, че парите отново ще ни бъдат отпуснати, но трябва да преминем през всички тези неща и да се изчистят проблемите, така че да не ги загубим.

- Ще продължи ли да се попълва личният състав на бригадата, ще продължат ли клетвите? Тази година възобновихте традицията с полагането на клетва.

- Ние традицията за клетва сме я възобновили дотолкова, доколкото години наред в Министерството на отбраната нямаше конкурси за военнослужещи. Най-накрая и тук пробихме и ние почваме регулярно да приемаме военнослужещи. Това трябва да бъде един нормален процес за Българската армия, като цяло. Нормално е хората да идват, да служат определен период в армията, да си изпълняват договорите, да виждат по-добри перспективи. Много от военнослужещите задочно учат и е нормално ако получат по-добро образование да отиват да се развиват на друго поприще. Но е нормално ние непрекъснато да приемаме и нови военнослужещи. Това трябва да бъде нормален цикъл. Тогава няма да съществуват тези катаклизми. Така е навсякъде, трябва да се прилага и при нас. Но искам и друго да кажа. Не е нормално Специалните сили да подбират военнослужещи от цивилните граждани. Това е една направление, в които трябва да работим през следващите години. Да направим така, че специалните сили да подбират личния си състав – войници и сержанти от видовете въоръжени сили и от другите формирования в системата на националната сигурност. Това е един процес в Световен мащаб. В специалните сили трябва да служат най-добрите. Много по-малко време и ресурс ще отнеме да подготвим такива военнослужещи, отколкото цивилни граждани.

(Интервюто е дадено пред Радио „Фокус”- Пловдив.)