Запасните в Бургас подкрепят въвеждането на доброволна военна служба

13.02.2018 г. Запасните в Бургас подкрепят въвеждането на доброволна военна служба

 Неделчо Димов

Общинската организация на СОСЗР в Бургас подкрепя предложението на министъра на отбраната Красимир Каракачанов за въвеждане на доброволна военна служба. Това стана ясно на проведеното годишно отчетно събрание. В организацията членуват 640 запасни и резервисти, тя има 10 дружество и 4 клуба, бе посочено в доклада на председателя подполковник от запаса Хубен Фералиев. Като най-активен бе определен клуб „Маяк” с председател капитан II  ранг от запаса Лъчезар Станчев. Похвално е да се отбележи, че мястото на починалия 90-годишен полковник Желязков зае неговият син майор Желязков. 

Председателят на Областната организация бригаден генерал от запаса Васил Джелебов отговори на поставените въпроси, свързани с функционирането на дружествата и индивидуалното членство. Генерал-лейтенант от запаса Гиньо Тонев изрази убеждението, че членовете на СОСЗР ще подкрепят идеята за доброволна военна служба. Според него в обсъжданата актуализация на Стратегията за национална сигурност армията трябва да бъде сред първите приоритети, за да може да изпълнява своите конституционни задължения. 

Наред с останалите мероприятия в плана за годината на организацията са залегнали мерки за подобряване социалното и здравно състояние на членовете, работна среща с кмета на Община Бургас Димитър Николов, възстановяване на военни паметници и активна военно-патриотична дейност след младите хора.