Повече средства за инициативите на ЕС за отбрана

07.03.2018 г. Повече средства за инициативите на ЕС за отбрана


Otbrana.com

Редовна среща на министрите на отбраната на страните-членки на ЕС се състоя вчера в рамките на Съвета „Външни работи/Отбрана“ в Брюксел, Белгия. В нея участваха заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, директорът на дирекция „Отбранителна политика“ Росица Димитрова и представителят на България в Комитета по политика и сигурност.

Първата работна сесия беше посветена на най-новите развития на инициативите в областта на сигурността и отбраната в резултат на изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС по външна политика и сигурност. Страните-членки поставиха акцент върху работата по Европейския фонд за отбрана. Изразено беше очакване за приемане на Регламента за създаване на Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната по време на Българското председателство на Съвета на ЕС. С оглед необходимостта от осигуряване на повече средства за инициативите в отбраната върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини лансира отново своята идея за създаване на европейски инструмент за мир, чрез който биха били осигурени възможности за финансиране и на някои военни операции на ЕС. Въпросът за подобряване на военната мобилност получи широка подкрепа от участниците в срещата, които го обсъдиха и в контекста на отношенията с НАТО. Бяха разгледани и теми, свързани с работата с партньорите, сред които изграждането на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието.

В своето изказване заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов подчерта ангажимента на българското председателство за приемане на Регламента за създаване на Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната, както и значението на инициативата за подобряване на военната мобилност.

Втората сесия, в която участва и заместник-генералният секретар на НАТО Роуз Гьотемьолер направи преглед на сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, като бе подчертано отново високото му ниво и значение. Обсъдена беше възможността за нова съвместна декларация, която да постави фокус върху изпълнението на 74-те мерки от седемте области на сътрудничество, включени в Декларацията от Варшава. Всички страни се обединиха около тезата, че засилването на способностите на Европейския съюз е пряк принос към колективната отбрана, чийто основен стълб остава НАТО. Това бе акцент и в изказването на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, който също така коментира възможностите за сътрудничество с Алианса в областта на военната мобилност и изграждането на капацитет в Западните Балкани.

Заседанието, по време на което беше обсъден напредъкът по Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), приключи с приемането на препоръки за по-нататъшната работа по инициативата, както и на решение за първата група проекти, което бе определено като ключов момент за страните-членки. Двата акта бяха приети от Съвета в състав „Постоянно структурирано сътрудничество“.

Срещата завърши с работен обяд, по време на който министрите на отбраната получиха информация за хода на военните операции на Европейския съюз и по-специално тези в Африка. Коментирана бе тяхната стратегическа значимост за европейската сигурност и необходимостта от осигуряване на нужните ресурси за продължаването им.