Министър Каракачанов: ВВС се нуждаят от доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети

09.03.2018 г. Министър Каракачанов: ВВС се нуждаят от доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети

 По отношение на това каква техника ни е необходима, се доверявам повече на военната експертиза от ВВС, заяви той, в отговор на въпрос на народния представител Петър Витанов. Ако се установи, че има волни или неволни нарушения, поръчката ще бъде прекратена, каза още министърът. 

Спирдон Спирдонов

На 17 януари т.г. Агенцията за обществени поръчки обяви решение за откриване на процедура за сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги с възложител Министерството на отбраната. На основание на Закона за обществените поръчки, всички действия по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лек витлов учебно-тренировъчен самолет” бяха преустановени, считано от 23.02.2018 г., във връзка с  постъпила жалба в Комисията за защита на конкуренцията.

Народният представител Петър Витанов поиска от министъра на отбраната Красимир Каракачанов отговор на въпрос за бойните способности на тези самолети, като изрази съмнение дали са необходими и доколко спецификацията е направена така, че да спечели един доставчик.

В днешната система за обучение във ВВС, каза министърът, има практика за такава подготовка на летците за приучване към нов тип боен самолет. Той определи съмнението на депутата, като резонно, доколкото има постъпила жалба. Министър Каракачанов е разпоредил пълна проверка на техническата спецификация и действията на специалистите. Ако се установи, че има волни или неволни нарушения, поръчката ще бъде прекратена, каза още той.  Министърът не се съгласи с изразения аргумент, че тези самолети не са ни необходими. По отношение на това каква техника ни е необходима, се доверявам повече на военната експертиза от ВВС, заяви той.

За поръчката

Според обявената документация прогнозната стойност за реализиране на поръчката е 2  536 667.00 лв. без да се включва ДДС. Заложено е изпълнение на следните доставки и свързаните с тях услуги: доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 броя; доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 брой; доставка на авиационно-техническо имущество, консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета); доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar; доставка на контролно-проверовъчна апаратура и контролно-измервателна апаратура необходима за обслужване на самолетите; обучение на летателен състав - 4 инструктора; обучение на авиационен инженерен състав - 20 човека.