Националният военен учебен комплекс „Чаралица” има нов началник

12.03.2018 г. Националният военен учебен комплекс „Чаралица” има нов началник

 Otbrana.com

Със заповед на министъра на отбраната на Република България полковник Кръстю Кръстев е назначен на длъжността - началник на Националния военен учебен комплекс „Чаралица” от 22 февруари 2018 година, съобщават от СКС. Той пое поста от доскорошния началник полковник Мирослав Маринов.

НВУК „Чаралица“ подпомага подготовката на формирования и щабове от Въоръжените сили на Р България чрез използване на симулационни системи. Осигурява  провеждането на национални и междунар8одни учения, конференции, семинари и други мероприятия, на които Р. България е страна-домакин.

***

Полковник Кръстев е роден на 1 април 1965 година в гр. Пловдив.

Завършва ВВОВУ „Васил Левски” – гр. Велико Търново през 1993 г. профил свързочни войски, Военна академия „Г. С. Раковски” през 2010 година, Стратегически курс през 2016 г. През същата година успешно защитава образователната и научна степен „доктор” в професионално направление „Организация и управление на Въоръжените сили”. Последната длъжност, която е заемал е началник на щаба на мобилната КИС.