Днес генерал-майор Димитър Димитров трябваше да стане на 65 години

26.03.2018 г. Днес генерал-майор Димитър Димитров трябваше да стане на 65 години

 Полковник от резерва Валентин Цветанов

На днешния ден, генерал-майор Димитър Неделчев Димитров трябваше да празнува своята  65-годишнина! Трябваше, но преди четири години Съдбата отреди друго. След хиляди парашутни скокове, от небето към земята, той остана там - „горе”!

Изключителният му професионализъм, отдадеността му към армията и Специалните сили, мъдрите му командирски решения и грижа за хората, му бяха присвоили, приживе, висшето военно звание “генерал-майор” и способствали да стигне до “първи заместник-командващ на Сухопътните войски”.

Колегите му го наричаха, с най-добри чувства, „Митьо Акулата”! И той си харесваше това прозвище!

Ще го помним още с твърдия му, командирски глас, но и вечно благата усмивка!

Поклон пред светлата му памет!

***

Генерал-майор Димитър Неделчев Димитров е роден в гр. Балчик.

През 1976 г. завършва ВНВУ “Васил Левски”, специалност “разузнавателни”. През 1985 г. завършва ВА “Г.С.Раковски” и генералщабен курс (пак там) през 2000 г.

Службата му, като военен парашутист, е неразривно свързана със Специалните сили. Бил е командир на взвод, инструктор, командир на батальон, помощник-началник щаб на полк, началник на служба; старши помощник-началник на отдел в управление; заместник-началник щаб, началник-щаб и командир на бригада “Специални сили”. Бил е начело на Командването на специалните сили. Началник на управление и директор на дирекция “Съвместна подготовка” в Генералния щаб на Българската армия. 

През  2005 г. е удостоен с висше военно звание “бригаден генерал”. През 2009 г. му е присвоено следващото звание “генерал-майор” и е назначен за “първи заместник-командващ на Сухопътните войски”.

През 2011 г., поради навършване на пределна възраст за притежаваното военно звание, преминава в резерва.