Министерството на отбраната не се отказва от идеята за наборната военна служба

05.04.2018 г. Министерството на отбраната не се отказва от идеята за наборната военна служба

 Спирдон Спирдонов

Участие в стартиралия широк обществен дебат по темата за въвеждане на „наборна военна служба“. Това е една от целите през 2018 г, които Министерството на отбраната си поставя в нарочен документ. Задачата е да се прецени колко са „за” и колко - „против”.

В същото време е заложена национална информационно-рекламна кампания за доброволната военна служба, както и осигуряване на ефективно обучението на учениците от средните училища, свързано с отбраната на страната, чрез подобряване на дейността по осигуряване и начина за провеждане на подготовката. До края на годината трябва да се разработят визия и наредба за реда и условията за финансово осигуряване на военната подготовка на българските граждани за защита на отечеството на доброволен принцип.