Военната академия провежда предпразнична научна конференция

11.04.2018 г. Военната академия провежда предпразнична научна конференция

 Спирдон Спирдонов

Без участието на въоръжените сили в поддържането на мира в света противодействието на тероризма няма да бъде успешно. Това бе посочено от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Той приветства участниците от името на министъра на отбраната Красимир Каракачанов при откриването на годишната международна научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски”. Темата на научния форум, който ще продължи и утре, е „Предизвикателства пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията”.  Като пример заместник-министърът приведе най-голямата антитерористична операция в Афганистан. Той подчерта необходимостта от обединяване на усилията на НАТО и ЕС в борбата с радикализацията и тероризма. Според него е от значение да се идентифицират причините за тези явления, за да се намерят работещите механизми, така че всеки отделен индивид да се чувства част от цялото, за да бъде защитен.

Конференцията се провежда в навечерието на празника на академията. Тържественото честване на 106-та годишнина от създаването на висшето учебно заведение ще започне от 10 ч. на 13 април с ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметника на Георги Раковски - патрон на Военната академия. В научния форум са включени четири основни доклада, 79 научни изказвания от 72 участника.  Целта ни е да се споделят политики за противодействие на явления, свързани с екстремизма, радикализацията, терористичните дейности и миграцията, както и мерки за защита на националната сигурност и взаимодействието със страните от Европейския съюз, съюзниците от НАТО и други стратегически партньори, каза полковник доцент доктор Димитър Ташков, заместник-началник по учебната и научната част на академията. Конференцията осигурява възможност за демонстриране на теоретични и практически изследвания, осъществени от академичния състав на Военна академия, докторанти, студенти, специализанти и гости по проблематиката на темата.

Законът за противодействие на тероризма, приет през 2016 г., регламентира участието на военнослужещите, каза заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов. При спазване на съответните изисквания военнослужещите имат право да извършват проверки за установяване самоличността на лице; да задържат лице до пристигане на органите на Министерството на вътрешните работи (МВР): да извършват личен обиск, да проверяват личните вещи, багаж, както и да извършват проверка на превозни средства, кораби, въздухоплавателни средства, контейнери и на вещите, превозвани в тях; да извършват проверки в помещения без съгласието на собственика или обитателя или в тяхно отсъствие; да използват физическа сила и помощни средства, когато това е абсолютно необходимо, а като крайна мярка имат право да използват служебно оръжие и бойни средства.

Съгласно разработените планове, каза ген. Атанасов, Въоръжените сили са в състояние да предоставят за съвместни операции сили със средства в размер на до 1100 души с готовност за използване от 1 до 12 часа. През последните години, посочи още той, Въоръжените сили взеха дейно участие в две национални антитерористични учения на територията на София и летище Пловдив.

Призивите на трети държави за преразглеждане на съществуващия международен ред са насочени към открито преследване на свои цели чрез съчетана употреба на военна сила и скрити хибридни невоенни подходи, каза началникът на академията генерал-майор Груди Ангелов. Той изнесе основния доклад, в който акцентира на предизвикателствата и заплахите за сигурността на Европейския съюз и НАТО, както и прилаганите механизми на политиките за сигурност и отбрана за целенасочено изграждане и използване на способности за справяне с тях. Според него тези трети страни комбинират налични конвенционални и неконвенционални военни средства със съвременни невоенни инструменти – политически, дипломатически и икономически натиск, дезинформационни кампании и пропаганда във всички медии, кибератаки с провеждането на скрити военни операции. Тяхна основна цел е капитализиране на постигнато с военен потенциал предимство в създаването и утвърждаването на нови сфери на политическо влияние чрез дестабилизация на съседни страни и използване на локални диспути, спорове и конфликти.

Конференцията се характеризира с широко международно участие, включително и с висок интерес от акредитирани у нас военна аташета. За ролята на цивилно-военното сътрудничество, например, бе едно от първите изказвания на италианския бригаден генерал от резерва Антонио Трогу от фондация „Европейска интеграция и регионална конкурентноспособност”.