Вдигат парите на гвардейците за празника

13.04.2018 г.  Вдигат парите на гвардейците за празника

 Спирдон Спирдонов

Министерството на отбраната е решило да вдигне допълнителното месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба в Националната гвардейска част. То се изплаща на военнослужещите от гвардейските формирования при участие в провеждането на официални церемонни и във военни ритуали. Вместо 100 лв. войниците ще вземат 200, за сержаните парите скачат от 60 също на 200, а за офицерите – от 30 на 100.   

Мотивите на министерството да даде повече пари на гвардейците е тенденцията на значително текучество сред тях, като основния проблем е в ниското заплащане. Проектът за промяна на съответната наредба е породен и от факта, че поради некомплекта  е  налице и свръхнатоварване на личния състав в Националната гвардейска част.

Действащият личен състав трябва със значително намален брой, става ясно още от аргументите към проекта, да изпълнява на същото високо ниво задачите пред формированието, а това води до задълбочаване на проблемите с осигуряване на представителните мероприятия в съответствие с нормативните изисквания.

Има основателни очаквания промяната в заплащането да влезе в сила преди 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия и да зарадва гвардейците за Гергьовския парад.