Кметицата на Казанлък стана почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

15.04.2018 г. Кметицата на Казанлък стана почетен член на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

 Спирдон Спирдонов

На вчерашното заседание на ЦС на военно-патриотичната организация Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, бе удостоена с високото звание „Почетен член на СОСЗР“. Втората новина е приемането на Асоциацията на комуникационни информационни специалисти (АКИС) за колективен член на Съюза.  Нашият състав, каза председателят й бригаден генерал от резерва Бойко Симитчиев наброява около 300 физически лица и 15 фирми в IT-сектора. Така СОСЗР вече има осем организации от запасното войнство, като колективни членове: Национална асоциация „Сигурност“, Асоциация на разузнавачите от запаса, Асоциация на Сухопътни войски в България, Съюз на парашутистите в България, Асоциация на военните разузнавачи, Асоциация „Български командоси“, Национален анианс „Ред, единство, държава“ и вече АКИС. Смята се, че това е част от обединителния процес на запасното войнство и неговите организации, който в резултат на нарочно споразумение се подкрепя и от Конфедерацията на обществени организации от сигурността и отбраната (КООСО).

На първото си заседание за тази година членовете на ЦС приеха няколко документа – отчетен доклад за периода от октомври м.г. насам, доклад по управление на собствеността на СОСЗР, доклад на ЦКК за извършения финансов контрол, както и финансовия план за тази година. Специално внимание бе обърнато на обсъждането и приемането на Правилник за управление, на създадения  фонд „Социални помощи“. Вече, както каза председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков, в учредената банкова сметка има 5450 лв. За осигуряване на необходимите средства, които ще се използват за подпомагане на изпаднали в тежко здравословно и материално състояние членове на съюза, бяха направени няколко предложения. Председателят на Регионалния съюз в Ямбол подполковник от запаса Иван Тодоров смята, че всеки член на съюза би могъл да отдели еднократно по 5 лв. В областната организация в Пловдив вече събираме по един лев на човек и до края на месеца ще внесем поне 500 лв., каза нейният председател бригаден генерал от запаса Янко Янев. Председателят на Съюза на парашутистите в България бригаден генерал от запаса Иван Мечков изрази мнение, че не бива да се отежняват процедурите в правилника.

Предложената Стратегия за развиитие на СОСЗР до 2032 г бе оспорена от бригаден генерал от запаса Янко Янев и полковник от запаса Яни К. Янев – председател на Сдружение „Българско войнство – 21“, и членовете на ЦС решиха, че текстовете й трябва да бъдат прецизирани от работната група и предложени на тяхното внимание на следващото заседание, което с предвижда да бъде през август.  Приемайки статут на почетния председател на СОСЗР, участниците във форума решиха, че това звание има чисто мрален характер и е свързано с минали заслуги към организацията. Със званието „Почетен член на СОСЗР“ бяха удостоени още старшина от запаса Николай Николов - досегашен домакин на Дом-паметника на СОСЗР, полковник от запаса Георги Сачков от Областната организация в Благоевград и във връза с неговата 85-годишнина, полковник от запаса Цветан Тодоров от Клуб „ВМТ и ВТУ“, във връзка с неговата 85-годишнина и старшина от запаса Матей Пеев от клуб „Граничари“ във връзка с неговата 75-годишнина.

В дискусията, освен вътрешно-организационни въпроси, бе поставен и един проблем, който, въпреки усилията  и многократното му поставяне на вниманието на министрите на отбраната, не намира решение. Става дума за ползването на помещенията, които по Закона за отбраната и Въоръжените сили, Министерството на отбраната предоставя на организациите на СОСЗР. Въпросът е в плащането на консумативите, което, според председателя на Областната организация в Бургас бригаден генерал от запаса Васил Джелебов, е в несправедливо големи размери.  Генерал от резерва Златан Стойков информира, че е в диалог с изпълнителния дирекор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ и ръководството на министерството за промяна на наредбата, която регламентира този въпрос. (По тези и други теми четете интервю с ген. Стойков.)

Заместник-председателят на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов представи идейния проект за провеждане на Първия национален събор на запасното войнство на 15 и 16 септември в Крънска кория, Казанлък. Проявата е под патронажа на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Тя ще се предхожда от  научна конференция по проблемите на отбраната и националната сигурност, престижа на военната професия и осигурването на резерва на Въоръжените сили. Капитан I ранг от запаса Руумен Тотев презентира сайтът на СОСЗР, който може да видите на   http://soszr.bg.