Красимир Каракачанов: Има политически консенсус за възстановяване на Висшето военновъздушно училище

17.04.2018 г. Красимир Каракачанов: Има политически консенсус за възстановяване на Висшето военновъздушно училище

 Важното е, каза председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов, да се намери ефективното решение, като се отчитат всички фактори, включително икономически и финансови. Но най-важното, подчерта той, е да се осигури необходимият ефект върху националната ни сигурност и реалните бойни способности на ВВС и цялата армия.

Спирдон Спирдонов

Поредната обмяна на позиции за възстановяване на Висшето военновъздушно училище, което е създадено през 1945 г. и преобразувано във факултет „Авиационен” в състава на НВУ „В.Левски” на 1 септември 2002 г., се проведе днес в Информационния център на МО. Тя бе организирана по разпореждане на министъра на отбраната Красимир Каракачанов и по инициатива на председателя на Комисията по отбрана ген. Константин Попов.

Днес, каза министър Каракачанов, има политически консенсус на ниво президенство, правителство и Комисия по отбрана за създаване на Висше военновъздушно училище. С оглед на по-нататъшната работа даде за пример функционирането на Висшето военноморско училище, чийто началник флотилен адмирал професор Боян Медникаров бе модератор на дискусията.

Обществената необходимост от възстановяване на училището е налице, констатира ген. Попов. Той я свърза с новата среда за сигурност, процесите на модернизация на Въоръжените сили и потребността ВВС да затворят цикъла от образование, подготовка и реални способности. Основополагащ фактор, според него, е, че в момента българските ВВС нямат собствена школа и поради това им липсва пряката връзка с военно-образованетлната система. Важното е, каза председателят на Комисията по отбрана, да се намери ефективното решение, като се отчитат всички фактори, включително икономически и финансови. Но най-важното, подчерта той, е да се осигури необходимият ефект върху националната ни сигурност и реалните бойни способности на ВВС и цялата армия.

От презентацията на заместник-началника на  НВУ по ВВС полковник Ивайло Ангелов стана ясно, че е свършена много работа по изпълнението на пътната карта за развитие на комплексно авиационно образование и обучение на кадри за българските ВВС и гражданската авиация. Деканът на факултет „Авиационен” полковник професор Марин Маринов аргументира готовността на факултета за преобразуване във висше училище, което да подготвя кадри за военната и гражданската авиация. Имаме реална практическа необходимост от възстановяването на училището, бе категоричен командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков, който е заявител и потребител на кадрите. Той смята, че трябва да продължи процесът на подготовка и подаване необходимите документи в Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА).

Председателят на Съвета на ректорите професор Любен Тотев заяви, че има всички основания за възстановяване на училището. Той препоръча да не се отлага решението, защото във времето нататък подобен акт може и да не бъде осъществен. Председателят на Националната агенция за оценяване и акредитация и председател на Акредитационния съвет професор д-р Петя Кабакчиева смята, че обществената необходимост от възстановяване на училището е неоспорима. Тя постави въпрос за размисъл, т.е. дали е по-добре да се създаде ново училище или да се „засили факултетът в рамките на НВУ”. Според нея есента на 2019 г. за прием на курсанти във възстановеното училище е разумен. НАОА би могла за 9-10 месеца да даде своето становище по документите за акредитация. Едва тогава, каза директорът на дирекция „Висше образование” в МОН Ангелина Ламбрева, министрите на отбраната и образованието могат да направят съответно предложение в правителството, за да бъде внесено и гласувано от Народното събрание. Участниците решиха предложенията да се обобщят и да се предоставят на министъра на отбраната за продължаване на процеса. Разчетиет показват, че за функционирането на самостоятелно училище ще са необходими 5, 168 млн. лв. на година. Т.е. около 2 милиона повече в сравнение със сегашния бюджет на факултета. 

В дискусията участваха още народни представители от Комисията по отбрана, заместник-министърът на отбраната ген. Атанас Запрянов, съветникът на президента по отбрана и сигурност полковник от запаса Илия Милушев,  постоянният секретар на МО Антон Ластарджиев, началникът на ВА „Г.С.Раковски” генерал-майор Груди Ангелов и други представители на академията, началникът на НВУ „В. Левски” бригаден генерал д-р Пламен Богданов и други офицери от университета, офицери от ВВС, експерти от МО, председателят на СОСЗР ген. Златан Стойков и неговият заместник ген. Васил Върбанов, председателят на БАА полковник от резерва Ангел Георгиев и др. Забелязани бяха офицери от запаса и резерва със заслуги към развитието на военното ни образование като Иван Симеонов, Димитър Йончев, Павел Пенев, Свилен Иванов  и Петър Гецов.