Факултет „Авиационен“ проведе международна научна конференция

21.04.2018 г. Факултет „Авиационен“ проведе международна научна конференция

 Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал доктор Пламен Богданов приветства участниците, председателят на Общинския съвет на община Долна Митрополия, господин Петър Петров, връчи академичната награда на община Долна Митрополия „Дванадесети април” на курсант старшина Руси Кърмаджиев

Otbrana.com

На 19 и 20 април във факултет „Авиационен“ на НВУ „Васил Левски“, гр. Долна Митрополия се проведе годишна международна конференция на факултет „Авиационен”. Съорганизатори на конференцията са фондация „Български криле“ и Съюза на учените в България, клон Плевен. Гости на конференцията бяха представители на университети, научни организации, ВВС, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на български и чуждестранни авиационни фирми, съобщават от факултета.

Приветствие към участниците в конференцията от името на ректора на Русенски университет „Ангел Кънчев” поднесе проф. д-р Бранко Сотиров, декан на факултет „Машинно-технологичен факултет”. Председателят на научната конференция, началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ бригаден генерал доктор Пламен Богданов приветства участниците и откри пленарното заседание. Председателят на Общинския съвет на община Долна Митрополия, господин Петър Петров, връчи академичната награда на община Долна Митрополия „Дванадесети април” на курсант старшина Руси Кърмаджиев. Бяха изнесени 4 пленарни доклада от чл. кор. проф. д.т.н. инж. Петър Гецов, чл. кор., проф., д.ик.н., д.в.н., д.с.н. Венелин Терзиев, проф. Павел Пенев и д-р Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността на Министерския съвет. Работата по тематичните направления продължи и на следващия ден. На научната конференция бяха изнесени повече от 50 доклада от участници от страната и чужбина.