Ученици от над 4400 паралелки са обхванати в т.нар. военно обучение

25.04.2018 г. Ученици от над 4400 паралелки са обхванати в т.нар. военно обучение

 Привлекли сме 840 ръководители, казва началникът на Централното военно окръжие полковник Георги Петков.

Спирдон Спирдонов

-          Г-н полковник, в Общинския ученически център за по военно дело и спасителни дейности в с. Широко поле край Кърджали наблюдавахме комплексно занятие с ученици от десети клас. Прави впечатление активното участие на Военното окръжие в Кърджали.

-          Това е дейност на Военното окръжие. Тези занятия се провеждат по пет часа в девети и десети клас. Тук в Кърджали са решили в десети клас петте часа да бъдат обединени в едно комплексно занятие, което се провежда в продължение на една седмица с всички ученици от десетите класове от региона. Създадени са шест центъра, като в пет от тях се преминават петте теми, задължителни за обучение. На шестия се дават консултации за тези, които желаят да се развиват в сферата на отбраната. Получават информация как могат да станат професионални войници, в доброволния резерв или да кандидатстват за курсанти.

-          Какъв е обхватът в цялата страна?

-          В цялата страна  сме обхванали в 963 училища 2204 паралеки в девети клас, а в десети – 2205. Привлечени са 840 ръководители. Само в Кърджали занятия се водят в 26 училища в 49 паралелки от девети клас и 52 в десети с 13 преподаватели.

-          Каква организация създавате?

-          Основната тежест пада върху офицерите и експертите от военните окръжия. Разбира се, с голямата подкрепа на военните формирования. Ние не разполагаме с ресурса и капацитета да обхванем всички училища в страната.

-          Кога започва подготовката за провеждане на занятията?

-          Подготовката започва още през лятото, когато се взема информация от регионалните управления по образование за броя на паралелките в девети и десети клас и колко ученици ще се обучават. Изготвят се графиците, прави се разчет за изпълнението им в окръжията. Дефицитът от часове, които трябва да се покрият се дава на видовете въоръжени сили за попълване на ръководителите на занятията. В началото на всяка учебна година дирекция „Управление на човешките ресурси” в МО извършва обучение на ръководителите основно в НВУ, ВВМУ, Плевен, Пловдив, Стара Загора и в София, разбира се.

-          Какъв е анализът ви за интереса към занятията?

-          Правим анализ. На децата са по-интересни точно този тип занятия, които са свързани с демонстрация на някои способности, показване на материална част, на леко въоръжение и имущество. Хубаво е, че излизаме от класните стаи и кабинетите.

-          Оръжие в училище внасяте ли?

-          Не, никога. Не е разписано в наредбата.

***

От Закона за резерава на Въоръжените сили

„Гражданите на Република България в девети и десети клас на средното си образование преминават подготовка за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисиите и задачите на въоръжените сили. Подготовката се осъществява в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа за десети клас от определените в учебните планове часове на класа.”