Занятия с ученици от 9 и 10 клас в Центъра за подготовка на специалисти - Сливен

25.04.2018 г. Занятия с ученици от 9 и 10 клас в Центъра за подготовка на специалисти - Сливен

 Otbrana.com

В Центъра за подготовка на специалисти (ЦПС) – Сливен, се проведоха занятия с ученици от 9 и 10 клас на Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков, съобщава КСВ. Обучението има за цел да ги запознае със задълженията на гражданите по отбраната на страната.

Занятията се организират и осъществяват по план-график от Военно окръжие-Сливен и Центъра за подготовка на специалисти.

Освен изнесените лекции, интересът на учениците беше ангажиран и с показ на техника и въоръжение, тренажор, посещение в музея на ЦПС и обиколка сред разположената на открито експозиция на бронирана техника.