На дневен ред е унищожаването на касетъчните боеприпаси

11.05.2018 г. На дневен ред е унищожаването на касетъчните боеприпаси

 Спирдон Спрдонов

Като първа от многобройните и разнообразни задачи пред дирекция „Логистика“ в Щаба на отбраната нейният директор бригаден генерал Митко Григоров посочи унищожаването на касетъчните боеприпаси. Срокът е през 2019 г. Той каза това при представянето му в Комисията по отбрана, както изисква законът при повишаване на офцери във висше военно звание. Бригаден генерал Григоров благодари на депутатите за промените в закона, които дават възможност да се изнесе унищожаването в други държави. Очаква се до септември да бъде избрана фирмата.

Много е важно унищожаването на различните ракетни горива, каза още бригаден генерал Григоров. Разбира се, пред него стоят въпросите за поддържането и възстановяването на техниката, подобряване храненето и екипировката на военнослужщите, осигуряването на формированията с гориво-смазочни материали и др.  

***

Митко Стефанов Григоров е роден на 10 декември 1968 г. в
гр. Добрич, област Добрич.

Образование - висше.

Образователно-квалификационна степен „магистър”.

Военна квалификация:

- Военна академия „Г.C. Pаковски“, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС.

- Военна академия „Г.C. Pаковски“, Организация и управление на тилово осигуряване на ОТФ от ВР и СВ.

- ВHВУ „В. Левски“, Тилови войски – продоволствено и вещево снабдяване.

На военна служба е от 1991 г.

Във военно звание „полковник“ е от 2014 г.

С Указ № 100 е удостоен с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 6 май 2018 г.