Включен е шалтерът на новия преобразувател на "Цибър"

30.06.2011 г. Включен е шалтерът на новия преобразувател на "Цибър"

Otbrana.com

 

Министърът на отбранатаднес, 30 юни, разрешение за ползване на „Трифазен преобразувател 380 V 50 Hz / 440 V 60 Hz”, предназначен за минния ловец „Цибър” от състава на Военноморска база-Варна. С моя подпис днес слагаме край на една дългогодишна сага” – каза министър Ангелов и припомни, че от 2008 г. насам са проведени пет поръчки за доставка на преобразувателите, но по различни причини са били прекратявани. Той подчерта, че този път процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставката на четири броя трифазен преобразувател е била открита и обявена на интернет-страниците на Агенцията по обществените поръчки, официалния вестник на Европейския съюз, Министерството на отбраната и Европейската Агенция по отбрана (EDA). Договорът е сключен с класираната на първо място фирма „Цифрови преносни системи” ООД на стойност 762 000,00 лева с включен ДДС. Предвижда се трансформаторите да се използват за фрегатите „Дръзки”, „Верни” и „Горди” и минния ловец „Цибър”.

Министър Ангелов подписа разрешението за ползване в кают-компанията на борда на „Цибър”. Той изключи дизел-генератора, от който до момента се захранваше минният ловец, и включи шалтера на новия преобразувател