Пари, ако няма безплатна храна на учение и лагери извън формированието

14.05.2018 г. Пари, ако няма безплатна храна на учение и лагери извън формированието

 Предстои за 36-ти път да бъде променен Законът за отбраната и Въоръжените сили.   Ако няма възможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки при занятия, учения, тренировки и лагери извън формированието, военнослужещите ще получават съответната левова равностойност. Българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната ще получат определени социални придобивки.

 Спирдон Спирдонов

Ако няма възможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки при занятия, учения, тренировки и лагери извън формированието, военнослужещите ще получават съответната левова равностойност. Това е една от промените на Закона за отбраната и Въоръжените сили, които предлага Министерството на отбраната. Мотивите са, че практическото осигуряване на безплатната храна и ободряващи напитки на военнослужещите по време на учения, тренировки, лагери и занятия извън военното формирование в настоящия момент е невъзможно да се реализира поради следните обективни причини: необходимост от възлагане на обществена поръчки за доставка на хранителни продукти; предвидените механизми за съдебен контрол при възлагането й, които възпрепятстват своевременното сключване на договор, а то от своя страна води до обективна невъзможност за осигуряването на военнослужещите с храна и ободряващи напитки в посочените в закона случаи. На практика това се отразява върху целия учебен процес.

След ката парламентът приеме промените българските граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната ще имат право да ползват безплатно социалните кухни към Министерството на отбраната, а тези от тях, които са изпаднали в тежко материално положение, могат да бъдат подпомагани с парични средства при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.

Тази промяна е свързана най-вече с мисията на Българската армия през 1992-1993 г. в Камбоджа, която е  под егидата на ООН. Общо 1446 военнослужещите са участавли в нея. Неразрешени във времето, се посочва в мотивите на министерството,  остават някои социални проблеми на тези български граждани, участвали в мисии и операции на въоръжените сили на Република България извън територията на страната и по-специално, проблемите на Сдружението на бившите и настоящи сини каски „4-ти май“ (СБНСК). Положението на значителна част от участниците в единствената мисия на Българската армия под егидата на ООН-UNTAC в Камбоджа – 1992-1993 г. е тежко. Смята се, че в трудни за тях моменти те би следвало да бъдат подкрепени от държавата с оглед несъмнения им принос за издигане боеспособността и авторитета на въоръжените сили на Република България. В този смисъл и с цел подобряване статуса на тези лица, се предлага създаване на възможност същите да ползват социалните кухни към Министерството на отбраната и да бъдат подпомагани с парични средства, в случай че изпаднат в тежко материално положение, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на отбраната.

Военните формирования, подчинени на Съвместното командване на силите и на видовете въоръжени сили, да бъдат определени за разпоредители с бюджет от по-ниска степен съответно към Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили при условията и по реда на Закона за публичните финанси, предвижда друга предстояща промяна на закона.