Обсъждаха мерки за съхраняване на мира

15.05.2018 г. Обсъждаха мерки за съхраняване на мира

 Спирдон Спирдонов

Офицери от запаса и резерва участваха в Четвъртата международна среща на випускниците на руските и съветските висши учебни заведения. Форумът се проведе в продължение на два дни в София. Последният панел, чийто модератор беше генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов- почетен председател на СОСЗР, дискутира въпросите на сигурността в съвременния свят. Участваха още председателят на Столичната организация на СОСЗР бригаден генерал от запаса Стефан Стефанов, председателиет на районите организации на СОСЗР в „Младост“ и „Подуяне“ полковниците от запаса Илия Мандров и Васил Арабаджиев и др. За възмоножностите на малките страни да влияят върху световната политика за предотвраяване на глобалната война говори полковник от запаса Красимир Събев. Ген. Топалов обърна внимание на участниците върху срещата, която българското правителство организира между лидерите на Балканите и ЕС, с оглед стабилността на нашия регион.

За ситуацията в Латинска Америка говори генерал Рикардо от Еквадор. В дискусията се включиха още капитан от запаса Панайотис Ксантипулос от Гърция, генерал Кхань от Виетнам и др. Форумът завърши със заключителен документ, акцентиращ върху борбата за мир, който ще бъде изпратен на президента, премиера и председателя на Народното събрание, каза проф. Захари Захариев.