СОСЗР и СБЖ подписаха меморандум за сътрудничество

15.05.2018 г. СОСЗР и СБЖ подписаха меморандум за сътрудничество

 Спирдон Спирдонов

За взаимно подкрепа в реализирането на инициативите се споразумяха днес Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) и Съюзът на българските журналисти (СБЖ). Меморандумът за сътрудничество подписаха председателите на двете неправителствено организации генерал от резерва Златан Стойков и г-жа Снежана Тодорова. На церемонията присъстваха още заместник-председателите на СОСЗР генерал-майор от запаса Васил Върбанов и полковник от запаса Чавдар Петров, както и главният секретар полковник от запаса Павел Станев.

Двете страни се информиха за състоянието на сдруженията и задачите, които изпълняват. Ген. Върбанов говори за подготовката на Първия национален събор на запасното войнство през септември т.г. и предстоящото внасяне в Наародното събрание на петиция и декларация за промяна на Кодекса за социално осигуряване с цел отпадане на ограничението за максимален размер на всички пенсии. Както и актуализация и преизчисляване на всички пенсии. Г-жа Тодорова запозна ръководстовто на СОСЗР с усилията на СБЖ за промяна на законодателството, което да позволи много по-добра защита на труда на журналистите.

Снимка Димитър Бебенов