Финансовият министър съгласувал проектите за бойните машини и изтребителите

16.05.2018 г. Финансовият министър съгласувал проектите за бойните машини и изтребителите

 Спирдон Спирдонов

Проектите за инвестиционен разход за „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и за „Придобиване на нов тип боен самолет“ са преминали съгласуването и с финансовото министерство, научихме от наши източници. Миналата сряда те не влязоха в дневния ред на правителственото заседание поради отсъствието на финансовия министър Владислав Горанов.

Прогнозната стойност за 150 бронираните машини бе в размер на 1 милиард и 220 милиона лева (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България), а за 8 самолета - 1 милиард и 500 милиона лв. (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България). По наша информация бюджетът ще даде по няколко стотин милиона повече, за да се покрие ДДС. Най-вероятно договорите няма да бъдат междуправителствени.

В днешния дневен ред на заседанието на правителството е предвидено приемане на Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили за 2017 г. и постановление за промяна на Устройствиения правилник на МО.