Ще има нов стратегически документ за развитието на въоръжените сили

16.05.2018 г. Ще има нов стратегически документ за развитието на въоръжените сили

 Завършен е прегледът на изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2020 г., съобщават от Пресцентъра на МО.

Otbrana.com

В изпълнение на Програмата за управление на Правителството на Република България за периода 2017-2021 г., в Министерството на отбраната, на ведомствено ниво, беше извършен Преглед на изпълнението на „Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България до 2020 г.“ (Програма 2020).
Основната цел на Прегледа беше идентифицирането на оптимални управленски решения, свързани с изпълнението на задачите на въоръжените сили и израждането и поддържането на отбранителните им способности. 
Прегледът на изпълнението на Програма 2020 е и първа стъпка по подготовката за разработването на нов стратегически документ с по-дългосрочен хоризонт, задаващ параметрите за изграждане и развитие на българските въоръжени сили.