Над 500 милиона повече дава кабинетът за бойни машини и изтребители

16.05.2018 г. Над 500 милиона повече дава кабинетът за бойни машини и изтребители

 Правителството стартира проектите за придобиване на нова бойна техника за Сухопътните войски и на нов тип самолет за ВВС. 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС -  за 150 бронирани машини и 1 милиард и 800 милиона лв. с ДДС - за най-малко 8 самолета.

Otbrana.com

Правителството предлага на Народното събрание да приеме проекта за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и актуализирания проект „Придобиване на нов тип боен самолет“. Те са част от цялостната концепция за модернизация на въоръжените сили.

Инвестиционният проект „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ предвижда придобиване на 150 броя бойна и специална техника за три батальонни бойни групи, на системи и допълнително оборудване, както и обучение на състава. Времевият интервал за неговата реализация обхваща 12 години. Прогнозната стойност е в размер на 1 милиард и 464 милиона лева с ДДС.

Инвестиционният проект „Придобиване на нов тип боен самолет“ предвижда придобиването на 16 самолета на два етапа. През първия етап, който е финансово осигурен с 1 милиард и 800 милиона лв. с ДДС, е предвидено да се придобият не по-малко от осем бойни самолета. С тези средства се предвижда придобиването на летателните апарати, средствата за наземно обслужване, средствата за обучение, обучението на състава, първоначалната интегрирана логистична поддръжка (за период от 3 години) и въоръжението.

В началото на април Съветът по отбрана обсъди и одобри двата проекта. Тогава прогнозната стойност за бойните машини 

бе в размер на 1 милиард и 220 милиона лева (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България), а за самолетите 1 милиард и 500 милиона лв. (без ДДС, мита, данъци и други държавни вземания и финансови тежести, налагани от Република България