Попътен вятър за флотилен адмирал Георги Пенев!

17.05.2018 г. Попътен вятър за флотилен адмирал Георги Пенев!

 Спирдон Спирдонов

Поне така му пожелаха от Комисията по отбрана, след като днес бе представен пред членовете й, както изисква законът за новопризведени и назначени на нови длъжности висши офицери. Народният представител вицеадмирал от запаса Пламен Манушев обърна специално внимание, че една не малко част от професионалната биография на заместник-командира на ВМС е преминала през най-тежките длъжности, а именно старши помощник-командир на фрегата в дивизион патрулни кораби и началник на щаба на Военноморска база.

Другото пожелание към най-младия адмирал е да бъде част от командването на ВМС, което ще посрещне новопострените патрулни кораби. Впрочем флотилен адмирал Пенев бе един от най-активните участници в разработването на инвестиционния проект за придобиване на многофункционални патрулни кораби, който, както стана ясно от заседанието, се очаква в края на месеца да тръгне към правителството и парламента.

Много важен приоритет, каза флотилен адмирал Пенев, е поддържане на способностите на ВМС за изпълнение на задачите на национално ниво и в Алианса. Тук на преден план излизат проектите за модернизация – нови кораби и модернизация на наличните фрегати. С не по-малко значение е запазването на личния състав. Сегашните 14 процента некомплект във ВМС създават проблеми, каза заместник-командирът. Именно за това, уточни той, мотивацията на хората да останат да служат във ВМС остава пред мен и пред командването, като основен приоритет.

***

Георги Пенев Пенев е роден на 19 август 1969 г. в гр. Провадия, област Варна.

Образование - висше.

Образователно-квалификационна степен „магистър”.

Военна квалификация:

- Военна академия „Г. C. Pаковски“, Стратегическо ръководство на отбраната и ВС.

- Военна академия „Г. C. Pаковски“, Организация и управление на ОТФ от ВМС.

- ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Корабоводене.

На военна служба е от 1994 г.

Във военно звание „капитан I ранг” е от 2011 г.

С Указ № 101 е назначен на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостоен с висше офицерско звание „флотилен адмирал“, считано от 6 май 2018 г.