Първа национална среща с представители на сержантския и старшинския състав в СОСЗР

19.05.2018 г. Първа национална среща с представители на сержантския и старшинския състав в СОСЗР

 Спирдон Спирдонов

Целта ни е повишаване на престижа и активността на сержантите и старшините в структурите на СОСЗР. Това каза председателят на военно-патриотичната организация генерал от запаса Златан Стойков при откриването на разширеното заседание на УС на съюза с участието на 55 сержанти и старшини и председатели на областни организаци.  Така бе дадено началото на първата национална среща с представители на сержантския и старшинския състав в СОСЗР. С тази инициатива, посочи още ген. Стойков, изпълняваме една от задачите, поставени от Деветия конгрес на съюза, който се проведе през септември м.г. И определи трите основни принципа на членство и работа в СОСЗР: почтеност, лоялност и професионализъм.

СОСЗР е наследник и правоприемник с всички активи и пасиви на Съюза на запасните офиери, учреден през 1908 г. и на Съюза на запасните подофицери, създаден през 1910 г. Това припомни в доклада си главният секретар на СОСЗР полковник от запаса Павел Станев. Нашият съюз, подчерта той, е уникална неправителствена организация у нас и в чужбина, в която членуват представители на всички категории от запасния команден състав – офицери, старшини и сержанти. Наред с това, уставът дава възможност за привличане на войници, прекратили службата си във Въоръжените сили. За запазване на това единство и отстояване авторитета на сержантския състав призова в словото си героят граничар старшина от запаса Методи Слишков – член на УС на СОСЗР. Искаме признание, защита на честта и достойнството ни, каза той, обръщайки се към ръководствата на съюза на национално и местно ниво.

За съжаление се наблюдава тенденция на намаляване числеността на сержантския състав в СОСЗР. В доклада на полк. Станев бе цитирана следната статистика. През 1943 г. в дружествата на организираните воини от запаса са членували 9 927 запасни офицери и 28 379 запасни подофицери. Какво е положението през последните 12 години? През 2005 г. в съюза има 17 917 офицери и 8 779 сержанти, за 2009 г. данните са съответно 17 700 и 8 320, за 2013 г. – 19 520 и 6 942, а за 2017 г. – 12 200 и 5 879. Посочено бе, че на това намаляване трябва да се погледне много сериозно, защото има редица общински организации на съюза, чието съществуване е благодарение на членството на сержантите.

Има редица обективни и субективни причини, които водят до това състояние на сержантския състав в СОСЗР. Повечето бяха посочени в последващите изказвания. Една от тях е привлекателността на съюза. В този смисъл полк. Станев запозна участниците с разговорите и срещите, които новото ръководство провежда на различни нива в държавата и гражданското общество, с усилията за обединяване на запасното войнство и кокретните мерки, които се предприемат. Така например от 1 април стартира фонд за подпомагане на самотни члнове, изпаднали в тежко маатериално и здравословно състояние. Първата еднократна помощ е отпусната на старшина от запаса от организацията в столичния район „Люлин“. Продължават усилията за преизчисляване на пенсиите и отпадане на т.нар. таван за всички, а не само за отпуснатите от 1 януари 2019 г. Предстои петицията с подписката да бъде внесена в Народното събрание, а нейни копия да бъдат предоставени на президента, премиера и омбудсмана. Този проблем бе поставен и от старшина от запаса Николай Гогов от Общинската организация в Дупница. При нас, каза той, членуват старшини с по 270 лв. пенсия и подполковници – с по 350 лв. пенсия. Предложени, а по-късно бяха приети, девет препоръки за излизане от това състояние и решаване на проблемите на сержантския състав в СОСЗР.

В изказванията на старшините и сержантите от запаса Николай Гогов, Атанас Атанасов, Петко Гянуров, Николай Атанасов, Тома Томов, на адмиралите, генералите и офицерите Петър Петров, Стефан Стефанов, Васил Върбанов, Янко Янев, Митко Манев, Трифон Калпаков,  Мирослав Добрев и други бяха поставени доста въпроси, както и предложения за конкретни действия. Те могат да се обединят в няколко направления.  На първо място е проблемът с клубната база. Сегашното състояние не добро и след като няма подходящи помещение се стига до отлив на сержантски състав. Смята се, че закриването на дневните центрове, които заработиха по времето на министъра на отбраната Николай Цонев, е голяма грешка. От ръководството бе дадена информация, че е направено предложение за промяна на Закона за отбраната и Въоръжените сили в това отношение. Със заповед на министъра на отбраната е сформирана работна група, в която има представтели и на СОСЗР, за изменения и допълнения на Наредба Н-12, която третира възможностите за оказване на материална и финансова помощ на военно-патриотичните организации. Работи се и по идентифициране на отнетите имоти на съюза, за да се потърсят възможности за връщането им.  На второ място бе акцентирано върху равнопоставеността при различните видове социални подпомагания на запасните воини. В момента, стана ясно от думите на ген. Стойков и полк. Станев, се водят разговори с изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“. Едно от предложенията е ограничението на месечния доход за ползване на социалните кухни към Министерството на отбраната да се повиши от 370 на 470 лв., както и на порциона, който сега е 3,50 лв. Поставя се въпросът от такава социална услуга да се ползват и съпругите на починали пенсионирани военнослужещ, граждански лица, пенсионирали се като служители във Въоръжените сили, членовете на СОСЗР, които са служили в МВР и службите за сигурност. Третият основен въпрос бе за тежестта на членската карта. Общо е желанието тя да замества редица други документи, които са необходими при ползване на редица социални услуги, включително преглед и лечение във ВМА и нейните териториални структури. Към момента, бе посочено и в доклада на полк. Станев, членската карта на СОСЗР не ни осигурява защита и сигурност, социални компенсации и не напомня на политиците, че сме били достойни служители на Родината и продължаваме да бъдем истински патриоти. На четвърто място ще посочим тревогата на участниците за военно-патриотичното и родолюбивото възпитание на населението. Обърнато бе внимание, че трябва да се търсят форми за включване на младите хора, особено на учениците в този процес. Например, създаване от общинските организации на СОСЗР на малки стрелбища за въздушни пушки.  Пето, което според повечето мнения ще реши глобално голяма част от проблемите, е приемането на закон  за запасното войнство. Проект има разработен, но все още той се обсъжда единствено в рамките на съюза. Още повече, че на един такъв законодателен акт се разчита, като на важна предпоставка за обединението на запасното войнство и неговите организации, което и на тази среща бе потвърдено като цел на СОСЗР.

Участниците в проявата препоръчаха на управителните съвети на областните организации и на колективните членове да проведат подобни срещи по места и да планират конкретни мероприятия за подобряване на работата със сержантския състав. Да се обърне внимание на подготовката на тези сержанти, които са на ръководни длъжности. Изрично бе посочено, че трябва да продължи практиката за издигане кандидатурите на сержанти за кметове и общински съветници. Насърчено бе формирането на сержански дружества. Поставена бе задачата във всеки клуб и дружество да края на годината да бъдат приети по двама сержанти, както и по двама асоцирани членове.  Препоръчано бе да се издигат сержанти на ръководни длъжности в съюза, както и при различни чествания да се предлагат сержанти за удостояване с отличия и други награди.  

Като първи конкретен резултат бяха заключителните думи на ген. Стойков. На Десетия конгрес на СОСЗР, каза той, ще има 120 делегати, като 30-40 от тях ще бъдат сержанти. На осмия са били девет, а на деветия – седем. Преди форума председателят на съюза награди с грамоти 30 сержанти от цялата страна.

Срещата се проведе в Костенец при отлично домакинство на Общинската организация на СОСЗР с председател полковник от запаса Георги Кадийски. От централното ръководство на съюза участваха още заместник-председателите генерал-майор от запаса Васил Върбанов, полковник от запаса Христо Симеонов и председателят на ЦКК генерал-майор от запаса Георги Кендеров. Председателят на НАС полковник от запаса Чавдар Петров бе изпратил поздравителен адрес. Форумът уважиха кметът на Община Костенец Радостин Радев който е почетен член на СОСЗР, полковник Венцислав Венков от Централното военно окръжие и подполковник Найден Найденов – командир на местното военно формирование. На път за гарнизоните, т.е. за общинските и областните организации, участниците посетиха крепостта Траянови врата, която е разположена на 15 км от Костенец до магистрала "Тракия" в Средна гора. Тя е символ на национално-историческото наследство в региона и е уникална по своята конструкция. 
Крепостта е историческо място на седловината между средногорските ридове Еледжик и Голак и е наречена на името на римския император Траян.
Проходът влиза в историята през 986 г., когато византийският император Василий II се отправил към Сердика и я обсадил. След като Самуил се явил в помощ на обсадения град, императорът заповядал оттегляне на войските си. В обратния път на 17 август в прохода Траянови врата (наречен и Българската клисура) войските на Василий II били разбити, а самият император едва се спасил.