Българската авиационна асоциация преизбра лидера си

01.06.2018 г. Българската авиационна асоциация преизбра лидера си

 Спирдон Спирдонов

На своята Дванадесета отчетно-изборна конференция Българската авиационна асоциация (БАА) преизбра за свой председател полковник от резерва Ангел Георгиев, с което мандатът му бе удължен с две години. Всички сме обединени около голямата обич към авиацията, бе категоричен той. Форумът, който се проведе вчера в ЦВК, акцентира върху ролята на неправителствената организация в гражданското общество и подкрепата на усилията на командването на ВВС.

От името на президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев делегатите бяха приветствани от съветника на държавния глава по отбрана и сигурност полковник от запаса Илия Милушев. БАА доказа, подчерта той, своето място в обществото като незаменим фактор за популяризиране на българската авиация, както военната, така и гражданската. Авиаторите, каза още полковникът, с основание се смятат за интелектуалния елит на страната. Той благодари на асоциацията за подкрепата на различни инициативи на президента.

„Изразявам своето уважение към всички вас за упоритата работа и за полаганите усилия в интерес на укрепването на националната отбрана и на авторитета и влиянието на ВВС, за развитието и укрепването на българското авиационно дело”, се посочва в поздравителния адрес на директора на дирекция „Социална политика в МО Иво Антонов, прочетен от полковник от резерва Манол Тенчев, началник на отдел „Военни паметници и военно-патриотично възпитание”. Високо бе оценена и родолюбивата дейност на асоциацията.

Форумът бе уважен от офицери от Командването на ВВС  и представители на военно-патриотични организации, като капитан далечно плаване Атанас Илев – председател на Съюза на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, младши лейтенант от запаса Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, полковник от запаса Чавдар Петров – заместник-председател на СОСЗР и председател на Национална асоциация „Сигурност” и др.

Снимка Димитър Бебенов